secundair logo knw 1

Zes jaar lang werkten de onderzoekers van het KNMI aan de nieuwe klimaatscenario’s. Vier verschillende toekomstpaden maken duidelijk hoe het klimaat in Nederland de komende decennia verandert, afhankelijk van de uitstoot van broeikasgassen. Directeur Maarten van Aalst licht toe. "Mijn grootste nachtmerrie? Een situatie als bij de overstromingen in Duitsland in 2021."


door Dorine van Kesteren


Het doel van de in oktober gepresenteerde KNMI-klimaatscenario’s is dat Nederland zich beter kan voorbereiden op wat komen gaat. Een kolfje naar de hand van Maarten van Aalst, die het weerinstituut sinds februari leidt en geldt als internationaal expert op het gebied van klimaatadaptatie. Al lang voordat het gemeengoed werd, dacht hij na over hoe samenlevingen kunnen anticiperen op overstromingen en droogte. Hij schreef mee aan het klimaatrapport van het IPCC en adviseerde de Wereldbank, de OESO en verschillende VN-organisaties over de omgang met klimaatrisico’s. Bij de Universiteit Twente bekleedt hij een leerstoel die is gericht op het vergroten van de weerbaarheid tegen natuurrampen en klimaatverandering.