0
0
0
s2sdefault

De coronacrisis ontregelt alles, ook het werk in de watersector. Drinkwaterbedrijven en waterschappen staan op de lijst van cruciale beroepsgroepen. Het werk moet doorgaan. Dat gebeurt met online vergaderen, wisselroosters, podcasts, 3D-films en de vraag om voor bedrijven projecten naar voren te halen. Een bericht over een cruciale sector in crisistijd.

Tekst Bert Westenbrink | Illustratie H2O/Blueice

Sinds de lockdown vergaderen waterschappen digitaal. Dat is toegestaan, maar dat geldt niet voor het nemen van besluiten. Dat moet fysiek gebeuren, stemmen vereist aanwezigheid en dat is door beperkende maatregelen niet meer mogelijk. Een ongewenste situatie.

“Besluitvorming kan niet meer plaatsvinden. Dit kan betekenen dat projecten met een link naar het bedrijfsleven niet kunnen doorgaan. Denk bijvoorbeeld aan projecten met waterkeringen, waterzuivering en klimaat. Onze bezorgdheid betreft vooral de grotere projecten”, licht woordvoerder Arthur Laumann van de Unie van Waterschappen toe. Dat geldt ook voor bestuurlijke processen zoals de aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen, eind vorig jaar opnieuw opgepakt met een zekere urgentie, want knelpunten in het stelsel moeten toch echt worden aangepakt.