Nog nooit zijn de uitdagingen voor regionale waterbeheerders zo groot geweest als nu, stelt Joost Buntsma. Dat is terug te zien in de nieuwe strategie van ‘zijn’ STOWA voor de periode tot en met 2023. Het kenniscentrum gaat behalve aan de klassieke onderwerpen van waterkwaliteit en waterveiligheid ook veel aandacht besteden aan klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie.

Tekst Hans Klip | Illustratie H2O/Blueice

Geen koerswijziging, wel verschillende nieuwe accenten. Zo omschrijft directeur Joost Buntsma de nieuwe vijfjarenstrategie van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). “Wij gaan geen heel nieuwe activiteiten doen, maar zoeken wel de randen op van voor regionale waterbeheerders traditionele onderwerpen. Onze achterban vanuit de waterschappen en provincies heeft daarom gevraagd.”

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!