secundair logo knw 1

Foto Ciprian Boiciuc

Thermische energie uit oppervlaktewater is een vorm van aquathermie die ongekende voordelen biedt: warmte in de winter en koeling in de zomer. Op grote schaal toe te passen als duurzaam alternatief voor gas en inzetbaar tegen hittestress. Hoogst actueel en urgent, maar gaan we TEO ook toepassen?

Tekst Loes Elshof 

“Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) heeft enorme potentie”, zegt Henk Looijen, senioradviseur innovatie bij waterbeheerder Rijkswaterstaat. In de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord staat aquathermie genoemd als een kans voor de energietransitie. Toch is er nog geen geld uit het klimaatbudget beschikbaar. Erg jammer, vindt Looijen die niet de motivatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor dit besluit kent. Volgens hem is TEO een “uitstekend alternatief” voor aardgas in de bebouwde omgeving. “Met voldoende financiële middelen kunnen pilots gestart worden en enkele wijken van het gas af.”