secundair logo knw 1

Anaerobe zuivering van industrieel afvalwater | Foto Evides Industriewater

Anaerobe afvalwaterbehandeling is een mooie circulaire techniek met een groen verleden en een rooskleurige toekomst. Van dat laatste is de Delftse hoogleraar Jules van Lier vast overtuigd. Nederland speelt op dit terrein een voortrekkersrol. “Wat wij als redelijk normaal beschouwen, is voor buitenlanders vaak een eyeopener.”

Tekst Hans Klip

“Het systeem is heel socialistisch. Maar niet communistisch want het is geen heilstaat en er is ook geen leider. Een geweldige metafoor toch?” Jules van Lier moet ook zelf een beetje lachen om zijn omschrijving van het anaerobe zuiveringsproces, waarbij micro-organismen in gezamenlijkheid en zonder zuurstof organische stoffen in afvalwater omzetten in biogas.

Van Lier is hoogleraar Wastewater Treatment/Environmental Engineering aan de Technische Universiteit Delft en geldt als een van de grootste experts ter wereld van deze biologische techniek. Het interview houdt verband met de zestiende World Conference on Anaerobic Digestionvan de International Water Assocation(IWA). Dit prestigieuze evenement wordt van 23 tot en met 27 juni in Delft gehouden (zie kader Alle disciplines tezamen). Van Lier is voorzitter van het wetenschappelijk comité.