secundair logo knw 1

De uitdagingen voor waterschappen worden complexer, kennen een bredere scope en zijn politieker, schrijft het organisatieadviesbureau Twynstra Gudde in een white paper. Om die uitdagingen aan te gaan moet een waterschap ‘proactief en integraal werken’. Dat vraagt om een andere rol van het algemeen bestuur: meer bepalend, minder volgend.

door Bert Westenbrink

Waterschappen zijn nog meer dan voorheen afhankelijk van partneroverheden en andere partijen bij de uitoefening van hun taken, stellen Evelien van der Kuil en Arjan Löesink van organisatieadviesbureau Twynstra Gudde. Die veranderende samenwerking is van invloed op de wijze waarop waterschappen werken, betogen de organisatieadviseurs.


Evelien en Arjan tekst


“Waterschappen moeten vroegtijdig en proactief met deze omgeving in gesprek en moeten kunnen denken en handelen in een breder spectrum van belangen. Belangrijk daarin is dat het algemeen bestuur eigenstandig visie ontwikkelt over de plaats van water in de fysieke leefomgeving.”