Om een gezond en veerkrachtig watersysteem te ontwikkelen, te beheren en in stand houden is Waterschap Aa en Maas voornemens om de komende 4 jaar ongeveer 125 stuwen te gaan automatiseren.

 

Om te zorgen voor voldoende water moet het watersysteem water vasthouden in droge tijden en overtollig water zo goed mogelijk bergen en afvoeren in natte tijden. Om dit optimaal te realiseren gaat Waterschap Aa en Maas komende periode nieuwe stuwen bouwen en een aantal bestaande stuwen vervangen of renoveren.

CSB website Vlaar 
Een aantal stuwen in het watersysteem zijn aangewezen die, vanuit de aspecten snelheid van handelen en/of sturing van de waterverdeling over de waterlopen, in aanmerking komen om te worden geautomatiseerd. Voor het automatiseren van deze stuwen heeft Waterschap Aa en Maas gekozen voor de Compacte Solar Besturing van Vlaar en heeft hiervoor een raamovereenkomst met Vlaar en Modderkolk afgesloten.


De duurzaamheid en betrouwbaarheid van de Compacte Solar Besturing, ons plan van aanpak en onze visie & missie op maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn voor het Waterschap redenen om levering en plaatsing van Compacte Solar Besturingen voor de eerste 23 stuwen aan Vlaar te gunnen. De verwachting is dat er ongeveer 25 stuwen per jaar geautomatiseerd worden. De raamovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar en kan daaropvolgend maximaal tweemaal met een jaar verlengd worden. Het waterschap Aa en Maas verwacht dat het totaal aantal stuwen welke wordt voorzien van een Compacte Solar Besturing van Vlaar ongeveer 125 stuks zal zijn.


CSB Aa en MaasDe Compacte Solar Besturing is voor dit project met een LMX-400 onderstation van TMX uitgevoerd. De LMX communiceert met de motorcontroller waardoor de unieke functionaliteit van de CSB beschikbaar blijft. Inmiddels zijn de eerste Compacte Solar Besturingen aan AA en Maas geleverd en in dienst gesteld.
Indien u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden van een Compacte Solar Besturing voor de automatisering van uw stuw of schuif kunt u contact opnemen met Hein Bloemhof op 0227-570260.

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.

Artikelen van deze partner

keller logoVlaar verzorgt oplossingen voor (water)beheer voor gemeentes, waterschappen en industrie. We hebben ruim 30 jaar ervaring in het ontwerpen, voorbereiden, uitvoeren en opleveren van meet- en regeltechnische installaties.

Ga naar profielpagina

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!