Wetterskip Fryslân is dit jaar gestart met de verbetering van de vismigratie in de Ballumerbocht op Ameland. Als vissen vrij kunnen trekken, verbetert de visstand en ontstaat er een gezond milieu langs het water. Het gaat om vissoorten als paling, glasaal, zeeforel, bot, stekelbaars en rivierprik die zwemmen tussen de zoute Waddenzee en de zoete binnenwateren.


Door een nieuwe persleiding aan te leggen naar de vispasseerbare duiker kan het gezuiverde, zoete afvalwater vanaf de rioolwaterzuivering op Ameland als lokstroom voor vissen gebruikt worden. Door deze aanhoudende effluentstroom krijgen vissen de gelegenheid naar binnen of naar buiten te zwemmen.

In opdracht van aannemer Jelle Bijlsma heeft Vlaar de E&W-installaties aangebracht.
De E-werkzaamheden omvatten in hoofdzaak het leveren, plaatsen en aansluiten van de besturingskast compleet met telemetrie, Phoenix PLC en buitenkast en het elektrotechnisch aansluiten van de Auma-aandrijvingen en een Beluga-debietmeting. Ook de onderverdeling voor de energievoorziening en alle bijbehorende bekabeling en glasvezelkabel naar de RWZI zijn door Vlaar geplaatst en aangesloten en de installatie in bedrijf is gesteld en getest.

Het werktuigbouwkundige deel van het werk bestond uit het leveren en bedrijfsklaar monteren van leidingwerk en appendages in twee droge, nieuw aan te leggen, putten: een verdeelput en beluchtingsput, direct naast de uitwateringsduiker Ballumerbocht.

Sape Bloemhof (Jelle Bijlsma); we vonden de samenwerking met Vlaar zeer prettig, van het begin tot het eind.