Om te voldoen aan de normen voor voorkomen van wateroverlast zijn verschillende technische oplossingen mogelijk, zoals de aanleg van een waterbergingslocatie en de aanpassing van waterpeilen, waterlopen en gemalen. De polder Waard-Nieuwland is gelegen in de gemeente Hollands Kroon en maakt onderdeel uit van het voormalige eiland Wieringen. De aanleg van een waterbergingslocatie in dit overwegend agrarisch ingestelde gebied is niet wenselijk. Daarom is er gekozen voor andere maatregelen, te weten het vergroten van de gemaalcapaciteit, het aanpassen van diverse waterlopen en het wijzigen van waterpeilen/peilgebieden.

 

Op een nieuwe plaats in de polder Waard-Nieuwland is een nieuw gemaal gebouwd die het oude gemaal gaat vervangen. Het nieuwe gemaal is uitgevoerd met twee visvriendelijke Vision-CV pompen van Bosman Watermanagement met een gezamenlijke capaciteit van 110m3/min. In deze pompen zijn de waaiers zo ontwikkeld dat passerende vissen schadevrij doorgang vinden. Het gemaal is geautomatiseerd en aangesloten op het telemetrie-besturingssysteem.
Verder is het nieuwe gemaal voorzien van een inlaat en automatisch werkende krooshekreiniger.

Na een aanbesteding is het werk gegund aan Gebr. Beentjes, de pompen zijn geleverd door Bosman Watermanagement en Vlaar heeft de complete elektrotechnische en besturingsinstallatie verzorgd.

Hieronder vallen bijvoorbeeld het ontwerpen, leveren en monteren van de hoofdonderverdeling, besturingsinstallatie en meet- en regeltechnische onderdelen.

Inmiddels heeft de oplevering van het gemaal plaatsgevonden waarbij ook opgenoemd is dat de samenwerking tussen de hoofdaannemer en de verschillende onderaannemers uitstekend is verlopen.