Hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier heeft de afgelopen periode de mogelijkheden verkend voor project Verbetering natte infrastructuur Noordkop, dat zich richt op de Amstelmeerboezem.

 

Om vismigratie en visdiversiteit te verbeteren, wordt achter spuisluis Oostoever een brakke overgangszone gecreëerd van ca. 14 ha. Om te bepalen hoeveel zee-invloed kan worden toegelaten om zoveel mogelijk te voldoen aan de ideale omstandigheden voor vismigratie, zonder dat het brakke water zich verder verspreidt dan het Spuikanaal (belangrijk voor het behoud van de zoetwatervoorziening voor de landbouw), is ervoor gekozen om deze diepere metingen te doen in het midden van het kanaal. De metingen in het kanaal worden gedaan met meetboeien van Vlaar en de gegevens van deze metingen worden gebruikt om de verschillende invloeden te bepalen.

De meetboeien zijn door Vlaar ontwikkeld. In de meetboei is een UDSO-LP module met accu geplaatst die dmv GPRS met de hoofdpost van het Hoogheemraadschap communiceert. Op de meetboei zijn drie zonnepanelen geplaatst die de UDSO van spanning voorzien om te kunnen blijven meten. Vijf sensoren voor de EGV-metingen zijn op verschillende dieptes geplaatst in een meetbuis onder de meetboei.

 

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.

Artikelen van deze partner

keller logoVlaar verzorgt oplossingen voor (water)beheer voor gemeentes, waterschappen en industrie. We hebben ruim 30 jaar ervaring in het ontwerpen, voorbereiden, uitvoeren en opleveren van meet- en regeltechnische installaties.

Ga naar profielpagina

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!