vlaarlogo

Vlaar verzorgt oplossingen voor (water)beheer voor gemeentes, waterschappen en industrie. We hebben ruim 30 jaar ervaring in het ontwerpen, voorbereiden, uitvoeren en opleveren van meet- en regeltechnische installaties. Wij automatiseren stuwen, gemalen, bruggen & sluizen en bieden telemetrie-oplossingen en besturingssoftware voor het beheren en besturen ervan. Vlaar is innovatief en duurzaam. Zo hebben we o.a. de Solar Meetbuis, de UDSO en de Compacte Solar Besturing zelf ontwikkeld. Voor meer informatie over onze producten en oplossingen of voor het maken van een afspraak bel ons op 0227-570260.

 

 

Om te voldoen aan de normen voor voorkomen van wateroverlast zijn verschillende technische oplossingen mogelijk, zoals de aanleg van een waterbergingslocatie en de aanpassing van waterpeilen, waterlopen en gemalen. De polder Waard-Nieuwland is gelegen in de gemeente Hollands Kroon en maakt onderdeel uit van het voormalige eiland Wieringen. De aanleg van een waterbergingslocatie in dit overwegend agrarisch ingestelde gebied is niet wenselijk. Daarom is er gekozen voor andere maatregelen, te weten het vergroten van de gemaalcapaciteit, het aanpassen van diverse waterlopen en het wijzigen van waterpeilen/peilgebieden.

Lees meer...

Wetterskip Fryslân is dit jaar gestart met de verbetering van de vismigratie in de Ballumerbocht op Ameland. Als vissen vrij kunnen trekken, verbetert de visstand en ontstaat er een gezond milieu langs het water. Het gaat om vissoorten als paling, glasaal, zeeforel, bot, stekelbaars en rivierprik die zwemmen tussen de zoute Waddenzee en de zoete binnenwateren.

Lees meer...

In Muiden wordt een nieuw woongebied genaamd ‘De Krijgsman‘ ontwikkeld waarin de volop aanwezige ruige natuur, industrieel erfgoed en oude watergangen worden behouden en in ere hersteld. Onderdeel van de oude watergangen is een sluis die na restauratie een prominente rol krijgt in het plangebied. Doordat de sluis al tientallen jaren niet meer in gebruik was, verkeerde deze in vervallen staat.

Lees meer...

De Westerhavensluis van Stadshavens Medemblik biedt doorgang van het Overlekerkanaal -waar zich diverse jachtwerven bevinden- naar de Westerhaven, Oosterhaven en het IJsselmeer. De sluis is in 1927 gebouwd en van april tot oktober maken er gemiddeld 4.150 schepen gebruik van de sluis. Dit varieert van zeiljachten tot vrachtschepen en sloepen. Zomers gaan er op het hoogtepunt 50 schepen per dag doorheen!

Lees meer...

Een kerntaak van Waterschap Drents Overijsselse Delta is het beheren en bedienen van oppervlaktelichamen en kunstwerken in het watersysteem. Het waterschap beheert 340 gemalen en 1.960 stuwen. Deze gemalen en stuwen zitten in het hele werkgebied van het waterschap dat zich uitstrekt van Assen tot en met Deventer en van Kampen tot en met Hoogeveen.

Lees meer...

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.

Artikelen van deze partner

keller logoVlaar verzorgt oplossingen voor (water)beheer voor gemeentes, waterschappen en industrie. We hebben ruim 30 jaar ervaring in het ontwerpen, voorbereiden, uitvoeren en opleveren van meet- en regeltechnische installaties.

Ga naar profielpagina

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!