Watson-Marlow Fluid Technology Solutions (WMFTS), een bekroonde wereldleider op het gebied van vloeistofmanagementtechnologie, heeft een nieuwe website gelanceerd. De nieuwe website is een weerspiegeling van de sectorale verkoopstrategie en toekomstbestendigheid voor aanstaande uitbreidingsplannen om meer essentiële industrieën te ondersteunen, waaronder de biofarmaceutische industrie, medische technologie, chemie, water, drank- en voedingsmiddelen. 

Lees meer...

Na anderhalf jaar experimenteren, realiseerden RHDHV, GMB en Qsenz een doorbraak in de sliblijn: een betrouwbare drogestof sensor in het centraatwater. Inmiddels heeft de sensor zich bewezen op de rwzi Utrecht “Dat dit gelukt is, is ontzettend gaaf”, zegt Melchior Schenk, business development director Aquasuite bij Royal HaskoningDHV.

Lees meer...

Om te voldoen aan de normen voor voorkomen van wateroverlast zijn verschillende technische oplossingen mogelijk, zoals de aanleg van een waterbergingslocatie en de aanpassing van waterpeilen, waterlopen en gemalen. De polder Waard-Nieuwland is gelegen in de gemeente Hollands Kroon en maakt onderdeel uit van het voormalige eiland Wieringen. De aanleg van een waterbergingslocatie in dit overwegend agrarisch ingestelde gebied is niet wenselijk. Daarom is er gekozen voor andere maatregelen, te weten het vergroten van de gemaalcapaciteit, het aanpassen van diverse waterlopen en het wijzigen van waterpeilen/peilgebieden.

Lees meer...

Wetterskip Fryslân is dit jaar gestart met de verbetering van de vismigratie in de Ballumerbocht op Ameland. Als vissen vrij kunnen trekken, verbetert de visstand en ontstaat er een gezond milieu langs het water. Het gaat om vissoorten als paling, glasaal, zeeforel, bot, stekelbaars en rivierprik die zwemmen tussen de zoute Waddenzee en de zoete binnenwateren.

Lees meer...

In Muiden wordt een nieuw woongebied genaamd ‘De Krijgsman‘ ontwikkeld waarin de volop aanwezige ruige natuur, industrieel erfgoed en oude watergangen worden behouden en in ere hersteld. Onderdeel van de oude watergangen is een sluis die na restauratie een prominente rol krijgt in het plangebied. Doordat de sluis al tientallen jaren niet meer in gebruik was, verkeerde deze in vervallen staat.

Lees meer...

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!