Industrieterrein Chemelot huisvest vele kleine en grote chemische bedrijven. De terreinbeheerder, Sitech Services BV, wil zorgdragen dat ook bij hevige neerslag het industriegebied operationeel kan blijven. Daarom is een stresstest wateroverlast uitgevoerd, zijn oplossingsrichtingen verkend en komt er een uitvoeringsagenda.

 

De uitdaging

Hevige klimaatbuien gaan vaker voorkomen en dat kan lijden tot wateroverlast zoals onbegaanbare wegen, water op straat en water in panden. Om het risico op wateroverlast te beperken moet een computermodel van het gebied worden opgebouwd, ambities van de terreinbeheerder en bedrijven geformuleerd worden en een gezamenlijk maatregelpakket worden opgesteld.

De oplossing

Samen met de terreinbeheerder is het studiegebied afgebakend en zijn projectstappen overeengekomen. Het reeds aanwezige SOBEK-rioleringsmodel, de landgebruikskaart, de hoogtekaart en de bodemkaart omgezet naar een integraal 3Di model. Met behulp van het integrale 3Di-model hebben we veel inzicht gekregen in de gevoeligheid van het gebied ten aanzien van hevige neerslag. Hiervoor hebben we de ‘blauwe vlekken’ vertaald naar knelpunten ten aanzien van begaanbaarheid van infrastructuur in relatie tot de calamiteitenorganisatie en risico op water in fabrieken.

De resultaten van deze analyses zijn gepresenteerd aan de terreinbeheerder en -gebruikers. In veschillende sessies is het ambitieniveau bepaald. Vervolgens zijn er diverse oplossingsrichtingen modelmatig verkend. Deze oplossingsrichtingen hebben betrekking op zowel de riolering als de buitenruimte. In drie stappen is een maatregelpakket opgesteld, waarmee de wateroverlast aanzienlijk kan worden verminderd. Dit alles is gedaan in nauwe samenwerking met Sitech Services BV.