Sinds 2021 verplicht de Wet Basisregistratie Ondergrond overheden om grondwaterstandsdata te ontsluiten in een centrale registratie, ook wel bekend onder de afkorting BRO. Gedurende het implementatietraject ‘automatisch aanleveren grondwaterstandsdata BRO’, heeft Nelen & Schuurmans de Provincie Noord-Brabant ondersteund bij het ontwikkelen van het aanleverproces van grondwaterstandsdata richting de BRO. De resulterende methodiek van automatische aanlevering middels een webservice is daarbij succesvol getest. Deze automatische module is eenvoudig uitrolbaar naar andere overheden.

 

De uitdaging

Overheden zijn verplicht om gegevens over de ondergrond aan te leveren en te gebruiken. Daarvoor is een centrale basisregistratie opgezet: de Basis Registratie Ondergrond. In de loop van 2021 is het tevens verplicht gesteld voor overheden om grondwaterstandsdata aan te leveren aan de BRO. De aanlevering van grondwaterstandsdata aan de BRO kan handmatig via het bronhouderportaal, maar het actualiseren van deze gegevens zorgt voor een extra beheerlast. Daarom is het mogelijk om gegevensuitwisseling geautomatiseerd in te richten. Voor veel bestuursorganen is de realisatie van een dergelijk uitwisselingstraject een technisch uitdagende opgave, zo ook voor de provincie Noord-Brabant.

Onze oplossing

We hebben een module ontwikkeld om geautomatiseerd grondwaterstandsdata vanuit de provincie aan de BRO webservice te leveren vanuit het data warehouse Lizard. Deze gegevens zijn dan breed toepasbaar bijv. in een de droogtemontoring en geven door deze snelle gegevensuitwisseling een actueel beeld. Ook na het handmatige validatieproces door de hydrologen van BrabantWater worden deze gegevens automatisch bijgewerkt in de BRO. Hiermee biedt deze module een oplossing waarmee de provincie actuele gegevens in de BRO beschikbaar stelt zonder dat dit leidt tot een extra beheerlast. Door de uniforme opzet van de module vanuit het datawarehouse Lizard, kan deze voor andere overheden eenvoudig ingericht worden..

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!