NenS logo RGB

Wij zijn een innovatief adviesbureau op het gebied van water en IT. Wij geven kritisch advies op basis van gedegen kennis. Dit doen we binnen verschillende thema’s in het waterbeheer, zoals Omgeving & Klimaat, Stedelijk Water, Wateroverlast en Waterveiligheid, Operationeel en Integraal Waterbeheer.

We voeren opdrachten uit voor overheden en private partijen in binnen en buitenland. De basis voor onze werkzaamheden is onze missie om bij te dragen aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving, door het beschikbaar maken van de beste informatie over watersystemen. Deze missie verwezenlijken wij al 20 jaar met onze adviezen en door het ontwikkelen van state-of-the-art IT producten zoals 3Di en Lizard. Deze software ontwikkelingen staan symbool voor het innovatieve, creatieve en open karakter van Nelen & Schuurmans.

Zakkendragershof 34-44
3511AE Utrecht

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon: 030 233 02 00

Website: https://nelen-schuurmans.nl/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/nelen-schuurmans/

Twitter: https://twitter.com/nelenschuurmans

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNa-aQCn9tyPKobxoX7IRKQ/featured

 

Sinds 2021 verplicht de Wet Basisregistratie Ondergrond overheden om grondwaterstandsdata te ontsluiten in een centrale registratie, ook wel bekend onder de afkorting BRO. Gedurende het implementatietraject ‘automatisch aanleveren grondwaterstandsdata BRO’, heeft Nelen & Schuurmans de Provincie Noord-Brabant ondersteund bij het ontwikkelen van het aanleverproces van grondwaterstandsdata richting de BRO. De resulterende methodiek van automatische aanlevering middels een webservice is daarbij succesvol getest. Deze automatische module is eenvoudig uitrolbaar naar andere overheden.

Lees meer...

Harderwijk is in ontwikkeling, om in een nieuwbouwwijk tijdens zowel extreem natte als droge periodes op te vangen, hebben we de Crescent plas klimaatrobuust ontworpen. Dit hebben we gedaan door gebruik te maken van nature-based solutions, en de waterpartij te laten functioneren als een stadsuiterwaarden. Het gebied biedt unieke voordelen in elk seizoen voor waterberging, ecologie en recreatie. Ook zijn kosten bespaard, ten opzichte van een eerder plan, bij de aanleg en het beheer van het gebied.

Lees meer...

Industrieterrein Chemelot huisvest vele kleine en grote chemische bedrijven. De terreinbeheerder, Sitech Services BV, wil zorgdragen dat ook bij hevige neerslag het industriegebied operationeel kan blijven. Daarom is een stresstest wateroverlast uitgevoerd, zijn oplossingsrichtingen verkend en komt er een uitvoeringsagenda.

Lees meer...

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) beheert honderden rioolgemalen voor het transport van afvalwater naar de zuivering. Een storing in een gemaal kan leiden tot (vuil)wateroverlast en om dat te voorkomen worden de gemalen volgens een periodiek onderhoudsplan onderhouden. Ondanks dit onderhoudsplan kan natuurlijk altijd een storing optreden door bijvoorbeeld verstopping. Bij het optreden van een storing krijgt een monteur een alarm en gaat de weg op om dit te verhelpen. Ook als een storing ’s nachts of in het weekend gebeurt. HHNK wil onderzoeken of deze storingen te voorspellen zijn en daarmee de periodieke onderhoudsstrategie veranderen richting een risico-gestuurde onderhoudsstrategie

Lees meer...

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.