NenS logo RGB

Wij zijn een innovatief adviesbureau op het gebied van water en IT. Wij geven kritisch advies op basis van gedegen kennis. Dit doen we binnen verschillende thema’s in het waterbeheer, zoals Omgeving & Klimaat, Stedelijk Water, Wateroverlast en Waterveiligheid, Operationeel en Integraal Waterbeheer.

We voeren opdrachten uit voor overheden en private partijen in binnen en buitenland. De basis voor onze werkzaamheden is onze missie om bij te dragen aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving, door het beschikbaar maken van de beste informatie over watersystemen. Deze missie verwezenlijken wij al 20 jaar met onze adviezen en door het ontwikkelen van state-of-the-art IT producten zoals 3Di en Lizard. Deze software ontwikkelingen staan symbool voor het innovatieve, creatieve en open karakter van Nelen & Schuurmans.

Zakkendragershof 34-44
3511AE Utrecht

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon: 030 233 02 00

Website: https://nelen-schuurmans.nl/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/nelen-schuurmans/

Twitter: https://twitter.com/nelenschuurmans

 

Als één van de launching customers is Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier sinds het voorjaar van 2008 gebruiker van één van de eerste online waterinformatieportalen die meetgegevens uit bronsystemen laagdrempelig en online beschikbaar maakt aan een brede groep van gebruikers. Door de jaren heen is de rol van Lizard en omvang van de data gegroeid door de toenemende informatiebehoefte vanuit het vakgebied.

Lees meer...

Ieder jaar varen de maaiboten van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uit om onderhoud aan de watergangen te plegen. Het maaien van de watergangen is van belang om ervoor te zorgen dat de doorstroomcapaciteit geborgd wordt en om wateroverlast te voorkomen.

Lees meer...

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft de ambitie een 24/7 wateroverlastbeeld van het beheergebied te verkrijgen. Daarbij beschikt het hoogheemraadschap over gedetailleerde neerslag-afvoer modellen in 3Di die hiervoor ingezet kunnen worden. Deze modellen zijn echter ontwikkeld voor kortstondige neerslaggebeurtenissen. In opdracht van HHNK is onderzocht of de onverzadigde zone van de bodem beter gemodelleerd kan worden met behulp van de ‘interflow’ functionaliteit in 3Di. Deze gedistribueerde interflow laag in het model kan water langzaam opnemen en geleidelijk weer uit laten stromen. Nelen & Schuurmans heeft aan de hand van het model van de Schermerpolder onderzocht welke schematisaties mogelijk zijn om dit proces natuurgetrouw te simuleren.

Lees meer...

De gemeente Almere heeft honderden rioolgemalen, tunnelgemalen en opvoergemalen die er samen dagelijks voor zorgen dat rioolwater zonder problemen zijn weg naar de zuivering vindt. Om al deze gemalen te monitoren, worden er veel metingen verricht door een breed scala aan meetapparatuur en sensoren.

Lees meer...

Sinds 2021 verplicht de Wet Basisregistratie Ondergrond overheden om grondwaterstandsdata te ontsluiten in een centrale registratie, ook wel bekend onder de afkorting BRO. Gedurende het implementatietraject ‘automatisch aanleveren grondwaterstandsdata BRO’, heeft Nelen & Schuurmans de Provincie Noord-Brabant ondersteund bij het ontwikkelen van het aanleverproces van grondwaterstandsdata richting de BRO. De resulterende methodiek van automatische aanlevering middels een webservice is daarbij succesvol getest. Deze automatische module is eenvoudig uitrolbaar naar andere overheden.

Lees meer...

Harderwijk is in ontwikkeling, om in een nieuwbouwwijk tijdens zowel extreem natte als droge periodes op te vangen, hebben we de Crescent plas klimaatrobuust ontworpen. Dit hebben we gedaan door gebruik te maken van nature-based solutions, en de waterpartij te laten functioneren als een stadsuiterwaarden. Het gebied biedt unieke voordelen in elk seizoen voor waterberging, ecologie en recreatie. Ook zijn kosten bespaard, ten opzichte van een eerder plan, bij de aanleg en het beheer van het gebied.

Lees meer...

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!