Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft een nieuwe meetmethode ontwikkeld voor decentrale zuiveringen. Met de 'innovatieve veldmeetmethode' is een fundament gelegd om de prestaties van IBA’s (Individuele Behandeling Afvalwater) inzichtelijk te maken en met elkaar te vergelijken, claimt het waterschapsbedrijf. “En dat biedt WBL en gemeenten de kans om samen te groeien naar kwalitatief gestuurd preventief onderhoud.”

De nieuwe methode is ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Leudal en Titulaer Milieu & Innovatie Advies en is afgeleid van de ATP-meting (Adenosine Tri Phospate) die wordt toegepast in de voedingsmiddelenindustrie.

Het idee ontstond toen WBL en Titulaer Milieu & Innovatie Advies het spoelwater van een melkgeitenbedrijf met de ATP-methode controleerden op microbiologische verontreiniging. De vraag rees: kan de meting ook worden gebruikt om te bepalen of een IBA, waarmee afvalwater van huizen en bedrijven op locatie en kleinschalig wordt gezuiverd, voldoet aan de normen voor respectievelijk Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) en Chemisch Zuurstofverbruik (CZV)?

De methode werd eerst getest op 6 rwzi’s, waarbij de ATP-meting werd vergeleken met de bemonsteringsgegevens van het STER-Lab. Een jaar later werden op 36 IBA’s metingen uitgevoerd in samenwerking met het laboratorium. Die test toonde aan dat de ATP-metingen valide waren, aldus WBL. "Met een jaarlijkse bemonstering kan de werking van de IBA’s en de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater gemonitord en verbeterd worden waar nodig."

In 2020 is de ATP-meting in samenwerking met de gemeenten Leudal en Peel en Maas succesvol toegepast op hun IBA’s, schrijft het waterschapsbedrijf. “Met ingang van 2021 is het mogelijk om de gevalideerde meetmethodiek ook voor andere gemeenten in te zetten als structureel alternatief.”

De nieuwe meetmethode is minder kostbaar en geeft een consistenter beeld dan de huidige werkwijze met steekproeven en zogeheten STERLAB-analyses, aldus WBL, die ongeveer 540 kleine, decentrale zuiveringen voor 23 Limburgse gemeenten beheert en onderhoudt. “De veldmethode is overigens niet alleen voorbehouden voor particuliere IBA’s; de methode kan ook worden geïntegreerd in de Beheer- en Onderhoudscycli van gemeentelijke IBA’s.” 

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!