0
0
0
s2sdefault

In het grondwater dat waterbedrijf Vitens gebruikt voor de drinkwaterproductie zit tussen de 1 en ruim 40 milligram methaan per liter water. Omdat methaan een voedingsbron is voor bacteriën en omdat het een sterk broeikasgas is, wil Vitens dit gas verwijderen. 

Daarvoor is nu een proefinstallatie gebouwd op basis van membranen. Het methaan wordt met behulp van sleepgassen zoals stikstof en koolstofdioxide uit het water verwijderd, waarna het door membranen wordt afgescheiden van de sleepgassen. 

De installatie bestaat uit twee in serie geschakelde ontgassingsmembranen. De installatie is in staat om maximaal 100 mwater per uur te zuiveren. In de eerste fase van het project is de installatie aangesloten op het methaanhoudend permeaat van de omgekeerde osmose installatie van productiebedrijf Noordbergum. 

Hier is het gelukt om ruim 90 procent van het methaan uit het water te winnen. Het gas kan desgewenst verstookt worden in installaties die op aardgas draaien. Methaan is immers het hoofdbestanddeel van aardgas. 

In het najaar van 2019 zal de installatie aangesloten worden op het ruwwater van productiebedrijf Spannenburg, waar onder andere getest zal worden hoe gevoelig het systeem is voor vervuiling. 

Vitens heeft de membraanontgassingsinstallatie ontwikkeld in samenwerking met Logisticon Water Treatment en maakt gebruik van membranen van LiquiCel en 3M.