0
0
0
s2sdefault

Waterschap Vallei en Veluwe gaat de SCADA-systemen standaardiseren waarmee de installaties worden bestuurd. Het gaat om 16 rwzi's en 87 rioolgemalen, die gekoppeld zijn aan 18 externe bronnen voor het verzamelen en verwerken van gegevens. 

Het is de bedoeling dat iedere gebruiker toegang heeft tot de meest relevante en actuele gegevens op meerdere devices, zoals vaste computers, tablets of smartphones. De standaardisatie wordt uitgevoerd door het bedrijf ICT.

Vallei en Veluwe heeft door middel van een Best Value Aanbesteding gezocht naar de beste partij om deze opdracht uit te voeren. Voorwaarden hierbij waren het halen van de doelstellingen binnen budget en planning en dat de overeengekomen kwaliteit zou worden geleverd binnen de gestelde eisen en randvoorwaarden.

Beste
Dat ICT als beste uit de bus kwam, hoeft geen verbazing te wekken, omdat dit bedrijf de afgelopen jaren bij een groot aantal waterschappen verantwoordelijk is geweest voor de uitvoering van diverse standaardisatie projecten. Daarnaast is ICT een gecertificeerde partner van Wonderware. Dat maakt de SCADA-software die ICT bij Vallei en Veluwe gaat toepassen.

Voor het ontwerp van de user interface maken ICT en Wonderware gebruik van een User Experience Design (UX-design). Dit is een analyse- en ontwerpmethode waarin de ervaring van de gebruiker centraal staat en die rekening houdt met de verschillende typen gebruikers van het systeem. In dit geval gaat het om 19 verschillende groepen.

Augmented reality
Om de benodigde functionaliteit te krijgen, wordt standaard software gebruikt. Het huidige Wonderware System Platform wordt opnieuw ingericht. Dit zal onder andere het gebruik van augmented en virtual reality mogelijk maken. Wonderware Benelux heeft in het voortraject een adviserende rol gespeeld en zal ook bij de uitvoering nauw betrokken worden.

De voorbereiding, selectie en concretisering van het project zijn inmiddels afgerond zodat gestart kan worden met de uitvoering. Het gestandaardiseerde systeem wordt eind 2022 opgeleverd.