0
0
0
s2sdefault

AQA HydraSep heeft de AWK geïntroduceerd. Dit is een automatische waterkering om wateroverlast in woningen en andere gebouwen te voorkomen. De eerste AWK is geplaatst in Boxmeer. Deze gemeente heeft de afgelopen jaren regelmatig last gehad van hoogwater.


De AWK bestaat uit een scharnierende drempel, die aan de buitenzijde van het pand voor een deur wordt gemonteerd. De drempel ligt in een bak, waarvan de bovenkant gelijk ligt met het maaiveld.

Als er rond het pand water komt te staan, komt de holle drempel door opdrijving omhoog en sluit als een klep de deuropening af. Het water komt dan niet in aanraking met de deur en er kan geen water het pand in stromen. Staat er geen water, dan vormt de drempel op geen enkele manier een obstakel voor het gebruik van de deur.

De AWK kan als een complete unit gemonteerd worden. De specificaties worden aangepast aan de eisen voor toegankelijkheid en belasting. Het systeem is werkzaam bij waterstanden tot ongeveer 30 cm boven de dorpel en heeft als voordeel dat snelle plaatsing mogelijk is en er dus direct bescherming biedt tegen hoog water.

AQA HydraSep ontwikkelde de AWK op basis van haar ervaring met automatisch stijgende riooldrempels. Deze worden toegepast om instroom van oppervlaktewater naar de ondergrondse infrastructuur te voorkomen. AWK is een aanvulling op AQA's leveringsprogramma voor waterkeringen, schotbalken, keerpanelen en automatische schuiven.