0
0
0
s2smodern

Hoe transformeer je een slecht doorlatende bodem in een goed doorlatende bodem? Advies- en ingenieursbureau Tauw werkt eraan met de ontwikkeling van de innovatieve SoSEAL bodemtechniek. Deze techniek is onder andere toepasbaar bij het verhelpen van zwakke plekken in dijken, claimt het adviesbureau. De ‘proof of concept’ is inmiddels geleverd. 

SoSEAL (Soil Sealing by Enhanced Aluminum and DOM Leaching) richt zich op het stimuleren van natuurlijke bodemvormende processen. Met behulp van grondboringen wordt de ondergrond ‘dichtgekit’, zodat het water er minder goed doorheen stroomt. Hierdoor verandert de bestaande ondergrond naar wens, zonder er drastische handelingen aan te verrichten.

De techniek is gebaseerd op het effect van neerslag op de bodem. Hierbij vormen organisch materiaal en metalen een slecht doorlatende bodemlaag. SoSEAL bootst dit proces na door minuscule vlokjes, bestaand uit organische stof met aluminium-ionen, via een ingenieus injectiesysteem in de bodem te brengen. Deze vlokjes verstoppen de poriën tussen de zanddeeltjes en klonteren tot grotere vlokken, waarmee ze een barrière vormen voor stromend water.

Bio-Based
SoSEAL is toe te passen voor meerdere geohydrologische doelen, zoals het verlagen van de doorlatendheid onder dijken, het aanleggen van kwelschermen tegen verdroging in natuurgebieden of het reduceren van kwelstromen bij natte kunstwerken. Volgens Tauw is SoSEAL een kosteneffectieve, robuuste en duurzame bio-based technologie, dat ingrijpende maatregelen, zoals het plaatsen van stalen damwanden, overbodig maakt. Dit zou voor lagere kosten en minder ingrijpende verstoringen aan de omgeving moeten zorgen.

Op de testlocatie bij de drinkwaterbekken De Gijster heeft de techniek zich inmiddels bewezen, meldt Tauw. Op een proeftraject van zo’n 100 meter in de dijk doet SoSEAL zijn werk. Het heeft het doorsijpelende water in de dijk kunnen stoppen, waardoor de onderhoudsweg weer begaanbaar is. Tevens heeft het de stabiliteit van de dijk verhoogd. 

Tauw heeft de techniek in consortium met Movares, de Universiteit van Amsterdam, TU Delft, Heijmans Infra en De Vries & Van de Wiel ontwikkeld. Momenteel werken de partijen aan meerdere toepassingen van SoSEAL. Zo is het onder meer de bedoeling om de techniek toe te passen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).