secundair logo knw 1

SoSEAL aan het werk op de testlocatie bij drinkwaterbekken De Gijster

Hoe transformeer je een slecht doorlatende bodem in een goed doorlatende bodem? Advies- en ingenieursbureau Tauw werkt eraan met de ontwikkeling van de innovatieve SoSEAL bodemtechniek. Deze techniek is onder andere toepasbaar bij het verhelpen van zwakke plekken in dijken, claimt het adviesbureau. De ‘proof of concept’ is inmiddels geleverd. 

SoSEAL (Soil Sealing by Enhanced Aluminum and DOM Leaching) richt zich op het stimuleren van natuurlijke bodemvormende processen. Met behulp van grondboringen wordt de ondergrond ‘dichtgekit’, zodat het water er minder goed doorheen stroomt. Hierdoor verandert de bestaande ondergrond naar wens, zonder er drastische handelingen aan te verrichten.

De techniek is gebaseerd op het effect van neerslag op de bodem. Hierbij vormen organisch materiaal en metalen een slecht doorlatende bodemlaag. SoSEAL bootst dit proces na door minuscule vlokjes, bestaand uit organische stof met aluminium-ionen, via een ingenieus injectiesysteem in de bodem te brengen. Deze vlokjes verstoppen de poriën tussen de zanddeeltjes en klonteren tot grotere vlokken, waarmee ze een barrière vormen voor stromend water.

Bio-Based
SoSEAL is toe te passen voor meerdere geohydrologische doelen, zoals het verlagen van de doorlatendheid onder dijken, het aanleggen van kwelschermen tegen verdroging in natuurgebieden of het reduceren van kwelstromen bij natte kunstwerken. Volgens Tauw is SoSEAL een kosteneffectieve, robuuste en duurzame bio-based technologie, dat ingrijpende maatregelen, zoals het plaatsen van stalen damwanden, overbodig maakt. Dit zou voor lagere kosten en minder ingrijpende verstoringen aan de omgeving moeten zorgen.

Op de testlocatie bij de drinkwaterbekken De Gijster heeft de techniek zich inmiddels bewezen, meldt Tauw. Op een proeftraject van zo’n 100 meter in de dijk doet SoSEAL zijn werk. Het heeft het doorsijpelende water in de dijk kunnen stoppen, waardoor de onderhoudsweg weer begaanbaar is. Tevens heeft het de stabiliteit van de dijk verhoogd. 

Tauw heeft de techniek in consortium met Movares, de Universiteit van Amsterdam, TU Delft, Heijmans Infra en De Vries & Van de Wiel ontwikkeld. Momenteel werken de partijen aan meerdere toepassingen van SoSEAL. Zo is het onder meer de bedoeling om de techniek toe te passen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.