De winst en omzet van het advies- en ingenieursbureau TAUW zijn in 2021 gestegen. Het bedrijf boekte opnieuw een recordwinst. Het adviesbureau zet met 'een missie gedreven strategie' in op een meer agressieve internationale groei. De ambitie is om een ‘een leidend Europees adviesbureau met grote impact op milieu en de fysieke leefomgeving' te worden.

In 2021, opnieuw een coronajaar, steeg de omzet van TAUW Groep met 3 procent van 138,8 miljoen euro in 2020 naar 143,0 miljoen euro in 2021. De EBITDA (winst vóór aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen) steeg met meer dan 10 procent tot bijna 11 miljoen euro.

Ralph van Roessel 180 vk Ralph van RoesselCeo Ralph van Roessel schrijft de goede resultaten toe aan de prioriteit die het bedrijf heeft gegeven aan het welzijn van de medewerkers en het vergroten van de impact op de hedendaagse milieuthema's. “Deze focus heeft geleid tot scherpere besluitvorming die onze omzet en winstgevendheid ten goede is gekomen.”

Henrike Branderhorst 180 vk Henrike BranderhorstHet adviesbureau is kritisch bij het kiezen van projecten; ze moeten bijdragen aan het realiseren van de eigen visie en missie. Dat betekent dat nieuwe projecten worden geselecteerd op basis van ‘hun potentiële impact op belangrijke maatschappelijke thema's, zoals klimaatverandering, biodiversiteit, duurzame en groene industrie, circulariteit, energietransitie en de ESG-prestaties van bedrijven’, zegt co-ceo Henrike Branderhorst. “We willen dus niet zomaar voor iedere potentiële klant werken. We zijn selectiever geworden.”

Participatieve organisatie
De scherpere selectie van projecten en klanten is gestoeld op de participerende besluitvorming van het adviesbureau; de medewerkers zijn volledig eigenaar en zijn derhalve betrokken bij de strategische besluitvorming. "Vanuit de samenleving worden bedrijven steeds dringender opgeroepen om hun woorden in daden om te zetten en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Wij doen dit heel natuurlijk vanuit onze participatieve organisatie”, zegt Van Roessel.

Ook in de toekomst staan ‘geïntegreerde en digitaal geavanceerde duurzaamheidsoplossingen’ centraal. Met deze ‘missie gedreven strategie’ wil het bedrijf ‘een leidend Europees adviesbureau met grote impact op milieu en de fysieke leefomgeving worden’. Om dat te realiseren zet het bureau in op een meer ‘agressieve internationale groei’. “Zowel qua omzet als medewerkers.”

Of met deze strategie soortgelijke bedrijfsresultaten worden gehaald als vorig jaar, is afwachten. Vanwege de hoge inflatie, de overspannen Europese arbeidsmarkt en de economische en maatschappelijke impact van de oorlog in Oekraïne, is een lange termijn voorspelling onzeker, schrijft het adviesbureau.