0
0
0
s2sdefault

Proeven laten zien dat steenwol verontreinigingen kan filteren uit regenwater dat van wegen afspoelt. In dit water zitten diverse schadelijke stoffen, waaronder zware metalen en PAK's, die gevaarlijk zijn voor het milieu.

De claim komt van Lapinus, producent van steenwol en onderdeel van Rockwool, op basis van testen. De schadelijke stoffen afkomstig van banden, remmen en uitlaatgassen komen via regenwater in de berm terecht.

Om de afvoer van overvloedig regenwater te reguleren, worden steeds vaker pakketten steenwol onder en naast wegen en parkeerplaatsen aangebracht. Wageningen University & Research is in 2018 begonnen met onderzoek naar het filteren van regenwater en het vasthouden van verontreinigende stoffen met behulp van steenwol van Lapinus.

Resultaten laten zien dat steenwol 62 procent van het acenaphtheen en 91 procent van het phenanthreen aan de steenwol adsorberen. Voor de zware metalen koper en zink gelden waarden van 88 respectievelijk 51 procent. Het gaat hier om door de onderzoekers samengesteld 'regenwater'.

Vervolgonderzoek moet uitwijzen in hoeverre de zuiverende werking van steenwol in de praktijk functioneert. De exacte samenstelling van regenwater varieert immers onder invloed van factoren als de hoeveelheid water (en dus de concentraties gevaarlijke stoffen), de zuurgraad en de aanwezigheid van andere opgeloste stoffen.

Een belangrijke vraag is ook in hoeverre en hoe snel de steenwol verzadigd raakt van de bewuste stoffen, met andere woorden: hoe lang een steenwolpakket de zuiverende functie behoudt.