De gemeente Maastricht heeft in combinatie met HaDennis overtuigend de RIONEDinnovatieprijs 2023 binnengehaald voor de meettechniek Bijzondere voorzieningen in beeld. Met behulp van een scanner kunnen onder andere overstorten, stuwen en bergbezinkbassins snel en gedetailleerd in kaart worden gebracht.

De prijs is een initiatief van Stichting RIONED, de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer in Nederland, en wordt sinds 2011 jaarlijks uitgereikt. Bij de huidige editie werden zeven innovaties ingezonden waarvan er drie zijn genomineerd. De ruim zeshonderd deelnemers aan de RIONEDdag van 6 april bepaalden in een stemming de winnaar. De uitslag was duidelijk: 63 procent van de stemmen ging naar Bijzondere voorzieningen in beeld.

Ondergrondse voorziening eenvoudig in kaart
“Dankzij de scanner breng je een ondergrondse voorziening eenvoudig in kaart”, zegt directeur Hilde Niezen van Stichting RIONED over de winnende inzending. “Daarna heb je ontzettend mooie 3D-beelden die je kunt gebruiken om de werking van de voorziening te visualiseren.”

De gemeente Zundert en het adviesbureau Nelen & Schuurmans kwamen met Sewerage Designer ook ver. De softwaretool zorgt voor een versnelling van het ontwerpproces van riolering. De andere nominatie is SUCCES klimaattoets, ingestuurd door advies- en ingenieursbureau Sweco. Met de integrale quickscan kan snel de klimaatbestendigheid van nieuwbouw of herontwikkelingen worden getoetst.

Sneller en gedetailleerder beeld
De gemeente Maastricht ontwikkelde de nieuwe meetmethode in samenwerking met het eenmansbedrijf HaDennis van Dennis Spronk. Er wordt een LiDAR scanner – de afkorting staat voor ‘light detection and ranging’ – ingezet. Dat maakt het volgens de bedenkers mogelijk om bijzondere rioolvoorzieningen sneller en gedetailleerder in kaart te brengen als nooit tevoren. Denk bijvoorbeeld aan overstorten, stuwen en bergbezinkbassins.

Het betreden van putten is niet nodig, want de scanner wordt vanaf maaiveld in de put gebracht. Uit de scan volgt een 3D-model en meetbare dwarsdoorsnedes. Op deze manier kunnen ontbrekende gegevens in beheer- en rekenmodellen eenvoudig worden aangevuld.

300.000 pulsen per seconde
De innovatie is getest bij het pilotproject OS Vroenhovenweg in de Limburgse hoofdstad. De overstortput was tot dan onbekend. De complete put en omgeving zijn in slechts 7 minuten in 3D gescand vanaf maaiveld. De scan is uitgevoerd terwijl de scanner met een kabel werd neergelaten en omhooggehaald.

Hierbij zijn zo’n 300.000 pulsen per seconde verstuurd, waarmee de put volledig in beeld is gebracht met een nauwkeurigheid van 2 à 3 centimeter. Daarvan is uiteindelijk een gedetailleerde 3D puntenwolk gemaakt.

Ook niet-deskundigen krijgen gemakkelijker een beeld van een voorziening. Dat kan bijdragen aan de communicatie met bewoners, bestuurders en andere partijen.

Uitreiking RIONEDinnovatieprijs 2023Dennis Spronk (HaDennis, midden) ontvangt de oorkonde van de RIONEDinnovatieprijs 2023 uit handen van Joost van Oostrum en Hilde Niezen (respectievelijk voorzitter en directeur van Stichting RIONED) I Foto: Michelle Muus / Stichting RIONED

LEES OOK
H2O Actueel (juni 2022): FATracker wint de prijs in 2022