secundair logo knw 1

Het hoogheemraadschap van Rijnland wil met een zogeheten slib-op-dragerproces de stikstofverwijdering op de rwzi in Velsen verbeteren. Op de zuivering is de BioCurlz geplaatst. Een Duits systeem dat voor het eerst in Nederland wordt toegepast, aldus Rijnland.

Door aangescherpte effluenteisen is de totale stikstofverwijdering op de zuivering in Velsen onvoldoende. Installeren van slibdragermateriaal is een oplossing om tot een beter zuiveringsrendement te komen, vooral op het gebied van stikstofverwijdering. Het principe van het slib-op-dragerproces is het implementeren van dragermateriaal in de actief slibtanks waar biomassa zich aan kan hechten, zodat de totale biomassaconcentratie in het systeem toeneemt.

Er zijn meerdere van deze systemen op de markt. Rijnland heeft gekozen voor BioCurlz, een bewezen techniek, die wereldwijd, aldus het hoogheemraadschap, al op meer dan 70 afvalwaterzuiveringen is geïnstalleerd. Het systeem wordt vooral toegepast om de capaciteit van bestaande zuiveringen te vergroten zonder dat daar extra beluchtingstanks voor gebouwd moeten worden.

De zuivering in Velsen is ontworpen voor een belasing van 120.000 i.e. en is een zogeheten A/B (Adsorption-Belebung) zuivering. Het AB-proces werkt volgens het principe van een tweetraps actief-slibinstallatie met een hoogbelaste eerste trap (A) en een laagbelaste tweede trap (B).

In dit proces wordt in de eerste biologische trap veel biomassa gevormd. Dit wordt vergist tot biogas. In de tweede biologische trap moet het afvalwater verder worden gezuiverd om te voldoen aan de lozingseisen.

Om stikstof te verwijderen is op de zuivering een Demon-reactor geplaatst. Deze deelstroombehandeling zorgt voor 85 tot 90 procent verwijdering van stikstof uit het slibwater. Dat is niet voldoende en daarom plaatst Rijnland nu de BioCurlz.

Deze BioCurlz is een groeimedium bestaande uit draden van twee mm breed geweven rond een strip. In totaal is er 75 km draad gespannen in de modules.

In eerste instantie zijn 15 modules geplaatst in één straat van de zuivering. Op basis van de resultaten wordt op korte termijn besloten of de tweede straat wordt uitgerust met BioCurlz, schrijft het hoogheemraadschap.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

Laatste reacties op onze artikelen

Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....
Doekjes niet meer produceren. De mensen luisteren toch niet . In de Vinex- wijken was en is dit een groot probleem.