Hoogheemraadschap van Rijnland is begonnen met de renovatie van de slibvergistingsinstallatie op de afvalwaterzuiveringinstallatie (awzi) Leiden-Noord. De installatie telt 2 slibgistingstanks, waarvan er 1 al enige tijd buiten bedrijf is. Deze tank wordt nu opgeknapt. Voor het werk heeft het hoogheemraadschap een uitvoeringskrediet van ruim 15 miljoen euro vrijgemaakt.

De tank van de installatie is medio 2015 buiten bedrijf gesteld na een onderzoek naar explosieveiligheid binnen Rijnland, dit naar aanleiding van de explosie in 2013 op de awzi in Raalte. Het onderzoek binnen Rijnland wees uit dat de tanks op de awzi Leiden-Noord verouderd waren en niet meer aan de zogeheten ATEX-richtlijnen voor gasveiligheid voldeden.

In 2016 werd tank 2 gerenoveerd. Tank 1 volg nu. Het vergistingsproces kan gewoon in bedrijf blijven door de tijdelijke maatregelen die zijn getroffen, aldus Rijnland. Naar verwachting wordt het project voorjaar 2023 opgeleverd.

Als de tank opnieuw in gebruik is, wordt de productie van biogas weer opgevoerd en zal de slibafvoer naar afval- en energiebedrijf HVC worden gereduceerd. Ook draagt de gerenoveerde slibgistingstank bij aan een meer volledige benutting van de zuiveringscapaciteit, stelt het hoogheemraadschap. “Dit is weer nodig voor de PACAS-installatie, welke met de koolstof dosering de awzi zwaarder belast.”

Het hoogheemraadschap realiseert ook een nieuw gesloten systeem voor slibverlading op de awzi, waardoor er minder geuroverlast zal zijn voor de omgeving. De awzi staat in een stedelijk gebied.

 

LEES OOK
Rijnland begint aan update van zuivering in regio Haarlem

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!