secundair logo knw 1

In opdracht van drinkwaterbedrijf PWN en watercyclusbedrijf Waternet vliegt dezer dagen een helikopter in Noord-Holland waarmee op een innovatieve manier de bodem in kaart wordt gebracht. Dat gebeurt met een meetsonde in de vorm van een grote hoepel die onder de helikopter hangt. PWN brengt bodem en grondwater in Nationaal Park Zuid-Kennemerland in kaart, Waternet voert bodemonderzoek uit in Horstermeerpolder, Loenderveen en de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Het bodemonderzoek met de meetsonde is een nieuwe manier om de bodemopbouw en de samenstelling van het grondwater tot een diepte van 150 meter in kaart te brengen. De metingen vanuit de lucht zijn veel nauwkeuriger dan wanneer je vanaf de grond meet. Het meetresultaat van het onderzoek in de Noord-Hollandse gebieden is gelijk aan zo’n 900 diepe grondboringen, zo is de claim.

Het bedrijf SkyTEM voert het bodemonderzoek uit en laat de helikopter 75 tot 100 meter boven de grond vliegen. Met de meetsonde die een diameter heeft van 30 meter, wordt een magnetisch veld opgewekt in de bodem. Dat veld geeft inzicht in de verschillende aardlagen en de overgang aan van zoet naar zout grondwater.

Waternet gebruikt de gegevens over de bodemsamenstelling om de waterkwaliteit in de Horstermeerpolder verder te verbeteren. In de polder is een deel van het grondwater brak. In de lage polder komt dit grondwater als 'brakke kwel' in de sloten naar boven, wat schadelijk is voor natuur en biodiversiteit. Het watercyclusbedrijf zoekt naar manieren om het brakke water op te pompen voordat het in de sloten komt. "Hoe preciezer we weten waar het brakke water zit, hoe gerichter we het water kunnen onttrekken."

PWN wil de bodem in Nationaal Park Zuid-Kennemerland in kaart brengen. “Dit is belangrijke informatie, omdat we daarmee in één keer inzicht krijgen in de bodemlagen en de grondwaterkwaliteit van het hele gebied tot ongeveer 100 m diepte. Met die kennis kunnen we beter inschatten hoe we het gebied kunnen inzetten voor het vasthouden (bufferen) en zuiveren van water.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi verwoord. Het kabinet in spé heeft velen verleid met termen als 'het geven van duidelijkheid', terwijl er in de praktijk door in te zetten in bewezen niet duurzaam beleid, er grote onzekerheden gaan ontstaan. Ook hier moet het gezegde van 'de wal keert het schip' zich klaarblijkelijk nog maar weer eens in de praktijk gaan bewijzen.
Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.