secundair logo knw 1

In opdracht van drinkwaterbedrijf PWN en watercyclusbedrijf Waternet vliegt dezer dagen een helikopter in Noord-Holland waarmee op een innovatieve manier de bodem in kaart wordt gebracht. Dat gebeurt met een meetsonde in de vorm van een grote hoepel die onder de helikopter hangt. PWN brengt bodem en grondwater in Nationaal Park Zuid-Kennemerland in kaart, Waternet voert bodemonderzoek uit in Horstermeerpolder, Loenderveen en de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Het bodemonderzoek met de meetsonde is een nieuwe manier om de bodemopbouw en de samenstelling van het grondwater tot een diepte van 150 meter in kaart te brengen. De metingen vanuit de lucht zijn veel nauwkeuriger dan wanneer je vanaf de grond meet. Het meetresultaat van het onderzoek in de Noord-Hollandse gebieden is gelijk aan zo’n 900 diepe grondboringen, zo is de claim.

Het bedrijf SkyTEM voert het bodemonderzoek uit en laat de helikopter 75 tot 100 meter boven de grond vliegen. Met de meetsonde die een diameter heeft van 30 meter, wordt een magnetisch veld opgewekt in de bodem. Dat veld geeft inzicht in de verschillende aardlagen en de overgang aan van zoet naar zout grondwater.

Waternet gebruikt de gegevens over de bodemsamenstelling om de waterkwaliteit in de Horstermeerpolder verder te verbeteren. In de polder is een deel van het grondwater brak. In de lage polder komt dit grondwater als 'brakke kwel' in de sloten naar boven, wat schadelijk is voor natuur en biodiversiteit. Het watercyclusbedrijf zoekt naar manieren om het brakke water op te pompen voordat het in de sloten komt. "Hoe preciezer we weten waar het brakke water zit, hoe gerichter we het water kunnen onttrekken."

PWN wil de bodem in Nationaal Park Zuid-Kennemerland in kaart brengen. “Dit is belangrijke informatie, omdat we daarmee in één keer inzicht krijgen in de bodemlagen en de grondwaterkwaliteit van het hele gebied tot ongeveer 100 m diepte. Met die kennis kunnen we beter inschatten hoe we het gebied kunnen inzetten voor het vasthouden (bufferen) en zuiveren van water.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...