0
0
0
s2smodern

Op de Aqua Nederland Vakbeurs toonde Verhoeve Milieu en Water de voortgang van ZuNuRec. Dit staat voor Zuivering en Nutriënten Recuperatie. Het betreft een Belgisch project waarin technieken worden ontwikkeld om gebruikt gietwater te zuiveren, zodat het kan worden hergebruikt.

Verhoeve werkt in ZuNuRec samen met tuindersbedrijf Belgische Plantenkwekerij en de Belgische onderzoeksinstelling Proefstation voor de Groenteteelt.

Gietwater voldoet na gebruik niet meer aan de normen voor hergebruik, omdat er te veel pathogenen, nutriënten of andere stoffen in zitten. Daarom lozen tuinders het. Het betreft tot 10 procent van het gietwater. Het lozen wordt steeds meer een probleem, doordat de eisen voor afvalwater steeds strenger worden. Zo mag het in 2027 geen nutriënten meer bevatten.

Omdat er geen geschikte, betaalbare zuiveringstechnieken zijn, is vorig jaar ZuNuRec opgetuigd om deze te ontwikkelen. De methode die nu in ontwikkeling is, bestaat uit een combinatie van twee technieken.

De eerste is geavanceerde oxidatie met ozon in combinatie met waterstofperoxide en ultraviolet, om resten van gewasbeschermingsmiddelen te verwijderen en het water te desinfecteren.

De tweede is ionenwisseling, die tot doel heeft de nutriënten te concentreren, zodat deze kunnen worden hergebruikt. Het project moet leiden tot een mobiele installatie, die tuinders kunnen laten komen om spuiwater uit hun opslagbuffers te behandelen.

Het is de bedoeling dat slechts een kleine fractie spuiwater overblijft, die voldoende zuiver is om te mogen lozen op het oppervlaktewater. In een testopstelling en op kweektafels wordt momenteel onderzocht in hoeverre tomaten, paprika en komkommer opgekweekt kunnen worden met hergebruikte nutriënten. ZuNuRec wordt in de zomer van 2020 afgerond.