secundair logo knw 1

Aanleg van watertransportleiding in Groningen

De drinkwaterbedrijven en de elektriciteit- en gasnetbeheerders willen het complexe en tijdrovende proces van afspraken maken over aanleg en beheer van kabels en leidingen verbeteren en transparanter maken. Dit met het doel om het draagvlak voor aanleg te vergroten onder particuliere grondeigenaren. De koepel van de drinkwaterbedrijven Vewin en Netbeheer Nederland, de brancheorganisatie voor elektriciteit- en gasnetbeheerders, hebben daartoe het Platform Leg- en Ligrechten opgericht.

De koepelorganisaties willen dat de voorwaarden die netbeheerders hanteren voor de aanleg en het beheer 'objectief en transparant geborgd worden', zodat er voor alle partijen ‘een makkelijk te hanteren afsprakenkader ontstaat’. Dat willen de netbeheerders realiseren door de inschakeling van een commissie van deskundigen die de voorwaarden van netbeheerders toetst aan de wettelijke eisen en op juridische consistentie. 

De commissie is inmiddels al actief en bestaat uit hoogleraar bestuursrecht Jacques Sluysmans en universitair docent notarieel recht Jeroen Rheinfeld (beiden Radboud Universiteit) en advocaat Frank Mulder, partner bij advocatenkantoor Van Benthem & Keulen.

Het platform zal fungeren als intermediair tussen individuele netbeheerders en de commissie, schrijven beide koepelorganisaties. Met de invoering van het deskundigenoordeel hopen de netbeheerders dat het draagvlak onder grondeigenaren en hun belangenorganisaties voor afspraken over aanleg en beheer van kabels en leidingen wordt vergroot en dat zo veel juridische procedures worden voorkomen.

Aanleiding voor de oprichting van het platform is de beëindiging van het bilaterale overleg tussen de individuele netbeheerders en land- en tuinbouworganisatie LTO. De agrarische brancheorganisatie maakte afspraken met netbeheerders over de aanleg van kabels en leidingen in boerenland. In 2019 kwam er een kink in de kabel toen LTO het overleg eenzijdig opzegde. Er was een geschil over de compensatietarieven voor het grondgebruik. Ook voelden boeren en landeigenaren gebrek aan erkenning in het overleg met de netbeheerders. 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.