De drinkwaterbedrijven en de elektriciteit- en gasnetbeheerders willen het complexe en tijdrovende proces van afspraken maken over aanleg en beheer van kabels en leidingen verbeteren en transparanter maken. Dit met het doel om het draagvlak voor aanleg te vergroten onder particuliere grondeigenaren. De koepel van de drinkwaterbedrijven Vewin en Netbeheer Nederland, de brancheorganisatie voor elektriciteit- en gasnetbeheerders, hebben daartoe het Platform Leg- en Ligrechten opgericht.

De koepelorganisaties willen dat de voorwaarden die netbeheerders hanteren voor de aanleg en het beheer 'objectief en transparant geborgd worden', zodat er voor alle partijen ‘een makkelijk te hanteren afsprakenkader ontstaat’. Dat willen de netbeheerders realiseren door de inschakeling van een commissie van deskundigen die de voorwaarden van netbeheerders toetst aan de wettelijke eisen en op juridische consistentie. 

De commissie is inmiddels al actief en bestaat uit hoogleraar bestuursrecht Jacques Sluysmans en universitair docent notarieel recht Jeroen Rheinfeld (beiden Radboud Universiteit) en advocaat Frank Mulder, partner bij advocatenkantoor Van Benthem & Keulen.

Het platform zal fungeren als intermediair tussen individuele netbeheerders en de commissie, schrijven beide koepelorganisaties. Met de invoering van het deskundigenoordeel hopen de netbeheerders dat het draagvlak onder grondeigenaren en hun belangenorganisaties voor afspraken over aanleg en beheer van kabels en leidingen wordt vergroot en dat zo veel juridische procedures worden voorkomen.

Aanleiding voor de oprichting van het platform is de beëindiging van het bilaterale overleg tussen de individuele netbeheerders en land- en tuinbouworganisatie LTO. De agrarische brancheorganisatie maakte afspraken met netbeheerders over de aanleg van kabels en leidingen in boerenland. In 2019 kwam er een kink in de kabel toen LTO het overleg eenzijdig opzegde. Er was een geschil over de compensatietarieven voor het grondgebruik. Ook voelden boeren en landeigenaren gebrek aan erkenning in het overleg met de netbeheerders. 

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!