0
0
0
s2sdefault

NEN heeft de Nederlandse een praktijkrichtlijn gepubliceerd over de manier waarop de telling van legionellabacteriën moet plaatsvinden. De richtlijn is een toelichting op de norm NEN-EN-ISO 11731 en ze moeten bijdragen tot betere analysemethoden voor legionella.

De praktijkrichtlijn beschrijft ook de wijze van identificatie van bacteriekolonies die verdacht worden van de aanwezigheid van legionella op grond van de verschijningsvorm van de bacterie. De richtlijn is getiteld 'NPR 6278 - Water - Toelichting bij de telling van legionella volgens de norm NEN-EN-ISO 11731'.

De richtlijn vormt dus een toelichting op de NEN‐EN‐ISO 11731:2017. Deze norm is van toepassing op verschillende watertypen, zoals: drink-, industrie-, afval-, koel- en oppervlaktewater. De beschreven methoden kunnen ook gebruikt worden voor water gerelateerde matrices, bijvoorbeeld: biofilm en sediment.

De norm heeft een Nederlands voorwoord, waarin de aanpassingen worden weergegeven die gelden voor de Nederlandse situatie. Deze aanpassingen zijn van toepassing op het onderdeel monstername. Sinds 1 januari 2019 verwijst de 'Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater' van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het nemen en analyseren van monsters ook naar NEN-EN-ISO 11731.

Betere analysemethoden
Deze norm en de richtlijn NPR 6278 dragen bij tot betere analysemethoden voor legionella, doordat de resultaten hiervan representatiever en beter reproduceerbaar en vergelijkbaar worden. Het belang hiervan wordt onderstreept door het feit dat legionella nog regelmatig aangetroffen wordt, ondanks alle inspanningen op het gebied van preventie van bedrijven, gebouwbeheerders en installateurs.

Richtlijn NPR 6278 is opgesteld naar aanleiding van de bevindingen van de workshop 'Legionella: van NEN 6265 naar NEN-EN-ISO 11731', die in november 2017 werd gehouden. Toen bleek dat verschillende onderwerpen van de norm NEN-EN-ISO 11731 niet duidelijk genoeg waren over de manier waarop legionella adequaat kan worden geanalyseerd. De workshop vormde de basis voor het opstellen van NPR 6278 door de normsubcommissie 'Microbiologische parameters'.

Vermindere weerstand
Onderzoek naar de aanwezigheid van legionella in water wordt uitgevoerd omdat het, vooral bij personen met een verminderde weerstand, longontsteking of Ponticac-koorts (legionellose) kan veroorzaken. Dit komt door aerosolvorming van water besmet met legionella. Daarnaast vormt drinkwater met legionella een verhoogd risico voor mensen die zich regelmatig verslikken.