De Nederlandse waterbedrijven DeSah, Jotem Waterbehandeling, Landustrie Sneek en NX Filtration zijn bij de verkiezing van de Global Water Awards in de prijzen gevallen. De vier ondernemingen participeren in het Zweedse project Recolab, dat is uitgeroepen tot afvalwaterproject van het jaar.

Recolab is een terugwinningssysteem in de wijk Oceanhamnen van de Zweedse stad Helsingborg. In de woningen en gebouwen worden het grijs- en zwartwater gescheiden ingezameld en verwerkt. Ook zijn de keukens uitgerust met een vermaler voor het verwerken van voedselafval.

Het project in Helsinborg is 5 mei 2021 formeel van start gegaan. De inbreng van de Nederlandse bedrijven is evident. Desah uit Sneek is verantwoordelijk voor vergisting van het toiletwater (zwartwater) en het organisch keukenafval. Ook tekent het bedrijf voor hygiënisatie van slib, de grijswaterbehandeling en warmteterugwinning. NX Filtration leverde de nanofiltratie (NF) membranen, Jotem Waterbehandeling de nanofiltratielskid en Landustrie de decentrale afvalwaterzuiveringsinstallatie (2300IE).

Het project is de grootste brongescheiden sanitaire installatie ter wereld die gebruik maakt van circulaire zuivering om grijswater, zwartwater en voedselafval efficiënt te recyclen, staat in de motivering van Global Water Intelligence (GWI), de initiatiefnemer van de prijzen die jaarlijks worden uitgereikt aan de wereldwijd meest innovatieve projecten in de water-, afvalwater- en ontziltingssectoren.

Recolab zet de standaard voor duurzaam, circulair water- en afvalbeheer op lokaal niveau, aldus GWI. “Het behandelde effluent gaat door een nanofiltratiesysteem dat microverontreinigingen en voedingsstoffen verwijdert, die vervolgens naar een fabriek worden getransporteerd voor de productie van kunstmestkorrels, terwijl biogas wordt teruggegeven aan de gemeenschap voor gebruik in stadsverwarming en behandeld water naar een nabijgelegen zwembad wordt getransporteerd.”

Door biogas en meststof te produceren en 80 procent van het grijze water te recyclen tot drinkwater, draagt het project bij aan een lagere eutrofiëring, een hogere productie van hernieuwbare energie en een lager waterverbruik, stelt GWI. “De installatie staat ook model voor een gezamenlijke aanpak van huishoudelijk afvalbeheer door water-, afvalwater- en energiebedrijven die de ecologische duurzaamheid maximaliseert.”

 

MEER INFORMATIE
Uitslag Global Water Awards

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!