0
0
0
s2sdefault

Voedingsmiddelenbedrijf Mora transporteert sinds kort zijn restwater naar de zuiveringsinstallatie van papierfabriek Sappi in Maastricht. De awzi van Sappi heeft een capaciteit die groter is dan het bedrijf zelf nodig heeft.

Om deze reden zuivert Sappi al langere tijd het afvalwater van papierproducent Marsna Paper en chemiebedrijf BASF. Het aansluiten van Mora was eenvoudig, want er lag al een pijpleiding van Marsna naar Sappi, die vlak langs het terrein van Mora loopt.

Voordelen
De aansluiting van Mora heeft verschillende voordelen. In de eerste plaats zijn de kosten voor alle partijen lager, omdat de awzi nu beter en efficiƫnter wordt benut. Mora bespaart bovendien, doordat de kosten lager zijn dan wanneer het afvalwater in de rwzi van het waterschap wordt gezuiverd. Daarnaast hoeft Mora geen natronloog meer te gebruiken voor zijn afvalwater.

De awzi van Sappi breekt het nitraat in het afvalwater van BASF af met organisch materiaal, dat in het afvalwater van Marsna Paper zit. Doordat het afvalwater van Mora ook veel organisch materiaal bevat, kan het nitraat doelmatiger worden afgebroken.

Proef
Het toevoegen van het afvalwater van Mora gebeurt in eerste instantie op proef. Tijdens deze fase wordt onderzocht wat het effect van het afvalwater van Mora is op zowel de transportleiding als de zuivering. Naar verwachting is begin 2020 bekend of de samenwerking voor alle betrokken partijen inderdaad positief is.

Evilim Industriewater heeft het tot stand komen van deze samenwerking begeleid en heeft de installaties van de awzi ontworpen en gebouwd.