secundair logo knw 1

Water Alliance houdt in het Watertheater op woensdag 22 maart van 10:00 tot 11:30 uur het minisymposium ‘Microverontreinigingen in water: status en toekomst’. Deelnemende partijen zijn kenniscentrum STOWA, Waterschap Noorderzijlvest, Van Remmen UV Technology en NX Filtration.

André Mepschen 180 vk André Mepschen André Mepschen, business developer nationaal bij Water Alliance, is als moderator betrokken en licht het programma toe.

Hij vertelt: “Wij willen wij iets doen aan microverontreinigingen. Deze worden deels afgebroken in het biologische zuiveringsproces. Maar er zijn ook hele vervelende, taaie componenten die niet zomaar afbreken en die in het oppervlaktewater terechtkomen. Alleen al bij medicijnresten gaat het om zo’n 190 ton per jaar. Microverontreinigingen komen in allerlei vormen dagelijks in ons oppervlaktewater terecht. Wat gebeurt er op dit gebied qua onderzoek, regulering en in hoeverre zijn er technieken om dit te voorkomen? Daar gaan onze sessie over.”

Presentatie 1: Stand van zaken verwijdering van microverontreinigingen op rioolwaterzuiveringsinstallaties: onderzoek en implementatie.
Cora Uijterlinde van STOWA licht in deze presentatie de stand van zaken toe van het ‘Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi afvalwater’, de implementatie van maatregelen op de rioolwaterzuiveringen op praktijkschaal in Nederland en de Europese ontwikkelingen van het Lozingenbesluit stedelijk afvalwater.”

Presentatie 2: Overzicht problematiek medicijnresten (en andere microverontreinigingen) in water.
“Wat speelt er op het gebied van medicijnresten (en andere microverontreinigingen) in water? Carli Aulich van waterschap Noorderzijlvest vertelt over de omvang van het voorkomen van medicijnresten, de effecten en hoe de waterschappen inzetten op bewustwording bij de zorgsector. Wat als Europa medicijnresten opneemt als prioritaire stoffen?”

Presentatie 3: Directe Nanofiltratie, baanbrekende membraantechnologie voor de watertransitie.
“Toenemende waterschaarste en -vervuiling zijn disruptief voor ons dagelijks leven en onze economie. Dit vraagt om baanbrekende innovaties en doortastend handelen. Christian Beuzel van NX Filtration vertelt over hun directe Nanofiltratie membraantechnologie (dNF) die nieuwe waterbronnen als municipaal effluent en oppervlaktewater toegankelijk maakt. Hij vertelt over de technologie, de full scale toepassing in de eigen nieuwe productielocatie in Hengelo, en meerdere full scale toepassingen op nieuwe bronnen in de hele wereld.”

Presentatie 4: Verwijderen van microverontreinigingen uit afvalwater met UV-H2O2 Advanox
“Microverontreinigingen niet scheiden of absorberen, maar permanent oxideren. Nieuwe problemen vragen om nieuwe oplossingen. Kaspar Groot Kormelinck van Van Remmen UV Technology vertelt over UV-C licht en waterstofperoxide met gepatenteerde reactoren; Advanox. Een volwassen, kosteneffectieve en, in meerdere opzichten, concurrerende technologie.”

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.