Water Alliance houdt in het Watertheater op woensdag 22 maart van 10:00 tot 11:30 uur het minisymposium ‘Microverontreinigingen in water: status en toekomst’. Deelnemende partijen zijn kenniscentrum STOWA, Waterschap Noorderzijlvest, Van Remmen UV Technology en NX Filtration.

André Mepschen 180 vk André Mepschen André Mepschen, business developer nationaal bij Water Alliance, is als moderator betrokken en licht het programma toe.

Hij vertelt: “Wij willen wij iets doen aan microverontreinigingen. Deze worden deels afgebroken in het biologische zuiveringsproces. Maar er zijn ook hele vervelende, taaie componenten die niet zomaar afbreken en die in het oppervlaktewater terechtkomen. Alleen al bij medicijnresten gaat het om zo’n 190 ton per jaar. Microverontreinigingen komen in allerlei vormen dagelijks in ons oppervlaktewater terecht. Wat gebeurt er op dit gebied qua onderzoek, regulering en in hoeverre zijn er technieken om dit te voorkomen? Daar gaan onze sessie over.”

Presentatie 1: Stand van zaken verwijdering van microverontreinigingen op rioolwaterzuiveringsinstallaties: onderzoek en implementatie.
Cora Uijterlinde van STOWA licht in deze presentatie de stand van zaken toe van het ‘Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi afvalwater’, de implementatie van maatregelen op de rioolwaterzuiveringen op praktijkschaal in Nederland en de Europese ontwikkelingen van het Lozingenbesluit stedelijk afvalwater.”

Presentatie 2: Overzicht problematiek medicijnresten (en andere microverontreinigingen) in water.
“Wat speelt er op het gebied van medicijnresten (en andere microverontreinigingen) in water? Carli Aulich van waterschap Noorderzijlvest vertelt over de omvang van het voorkomen van medicijnresten, de effecten en hoe de waterschappen inzetten op bewustwording bij de zorgsector. Wat als Europa medicijnresten opneemt als prioritaire stoffen?”

Presentatie 3: Directe Nanofiltratie, baanbrekende membraantechnologie voor de watertransitie.
“Toenemende waterschaarste en -vervuiling zijn disruptief voor ons dagelijks leven en onze economie. Dit vraagt om baanbrekende innovaties en doortastend handelen. Christian Beuzel van NX Filtration vertelt over hun directe Nanofiltratie membraantechnologie (dNF) die nieuwe waterbronnen als municipaal effluent en oppervlaktewater toegankelijk maakt. Hij vertelt over de technologie, de full scale toepassing in de eigen nieuwe productielocatie in Hengelo, en meerdere full scale toepassingen op nieuwe bronnen in de hele wereld.”

Presentatie 4: Verwijderen van microverontreinigingen uit afvalwater met UV-H2O2 Advanox
“Microverontreinigingen niet scheiden of absorberen, maar permanent oxideren. Nieuwe problemen vragen om nieuwe oplossingen. Kaspar Groot Kormelinck van Van Remmen UV Technology vertelt over UV-C licht en waterstofperoxide met gepatenteerde reactoren; Advanox. Een volwassen, kosteneffectieve en, in meerdere opzichten, concurrerende technologie.”