In het monumentale voorfiltergebouw op de productielocatie Katwijk van drinkwaterbedrijf Dunea is een doos-in-doos constructie gecreëerd voor de verwerking van spoelwater. De innovatieve zuiveringstechniek zorgt volgens Dunea voor minder reststromen en een uitbreiding van de drinkwatercapaciteit.

Erfgoed met een nieuwe functie, waar innovaties van toen en nu naast elkaar voortbestaan. Zo omschrijft Dunea het voorfiltergebouw op de locatie Katwijk. Het gebouw is geplaatst in 1912 voor de zuivering van duinwater maar werd sinds 2000 niet meer gebruikt en raakte in verval. Na een volledige restauratie wordt hier nu het spoelwater van de snelfilters verwerkt. Daarvoor is een doos-in-doos constructie gecreëerd.

De nieuwe installatie in het voorfiltergebouw is op 28 november geopend door burgemeester Cornelis Visser van Katwijk en Dunea-directeur Wim Drossaert. “We vinden het fijn dat we een rijksmonument hebben kunnen opknappen ten behoeve van de drinkwaterwinning,”, zegt Drossaert op de site van Dunea.

Spoelwater gezuiverd in nieuwe ruimte
Het spoelwater dat in de installatie wordt verwerkt, komt vrij bij het schoonspoelen van de snelfilters. Het spoelwater gaat eerst naar een bezinkbuffer en komt daarna via de vlokvormer en een nieuwe pompput terecht in het voorfiltergebouw. Hier wordt het spoelwater gezuiverd in een nieuwe ruimte - met drukfilters en een UV-installatie - die speciaal voor dit doel is gecreëerd.

Het gezuiverde spoelwater gaat vanaf deze ruimte terug naar de primaire snelfilters om drinkwater te worden. De reststroom belandt weer op het bestaande zuiveringsproces. De drinkwatercapaciteit wordt zo met 90 kubieke meter per uur uitgebreid.

Efficiënter omgang met waterstromen
Dunea heeft het over win-win. Het innovatieve proces gaat efficiënter om met de waterstromen dan het oude systeem van terugwining via putten bij de spoelplas. Dunea kan daarom de spoelwaterplas opheffen en inrichten voor de ontwikkeling van droog duingrasland. Ook is het slibdepot op de locatie beter afgeschermd, zodat er geen materiaal kan verwaaien.

BEKIJK OOK
Video Dunea over het voorfiltergebouw vroeger en nu