0
0
0
s2sdefault

De Ierse start-up Swift Comply introduceert op Aquatech een softwareplatform, waarmee horecazaken en rioolbeheerders kunnen samenwerken om vetophoping in het rioolstelsel tegen te gaan. "Via dit platform kunnen bedrijven bijhouden wat voor vetafscheider ze hebben, wanneer deze wordt geleegd en wat voor onderhoud eraan gepleegd wordt", legt countrymanager Europa Lily Van Hende uit.

Lily Van Hende 180 vk Lily Van Hende"Het platform kan bedrijven ook tijdig waarschuwen dat ze hun vetafscheider moeten laten leeghalen. Voor rioolbeheerders heeft dit als voordeel, dat ze goed inzicht hebben in welke bedrijven een vetafscheider hebben en hoe het staat met het beheer ervan. Het is dus een instrument bij de handhaving van regelgeving voor het lozen op het riool."

Het platform is nu al operationeel in Amsterdam onder de naam vetstrijder.nl. Dit is geen toeval want Swift Comply werkt sinds vorig jaar samen met het Amsterdamse waterbedrijf Waternet. Naast de ontwikkeling en het beheer van het softwareplatform is Swift Comply ook actief met voorlichting.

Campagne in Amsterdam
Het heeft in Amsterdam een uitgebreide campagne georganiseerd om horecazaken voor te lichten over de regelgeving omtrent het lozen van vetten en oliƫn op het riool en de technische middelen om dit te voorkomen.

Dat is volgens Van Hende hard nodig. "Van de ongeveer 4.000 horecazaken in Amsterdam hebben we er zo'n 2.500 in onze database. Hiervan heeft maar 20 procent een vetafscheider, zo is gebleken uit onze inventarisatie. Waternet dacht dat dit voor 80 procent het geval was."

Als de lozing van vet en olie beperkt wordt, heeft dit grote voordelen. Waternet besteedt jaarlijks ruim 40 miljoen euro aan het verwijderen van vetklompen. Deze kosten nemen naar verwachting toe tot bijna 44 miljoen euro in 2021.