0
0
0
s2sdefault

Het Havenbedrijf Antwerpen heeft een succesvolle proef gehouden met een turbine voor de opwekking van elektriciteit in de Kallosluis. "Aanvankelijk schatten we dat de turbine 100 kW zou kunnen opwekken", zegt woordvoerder Reinhard Byl. "Nu blijkt dat dit 150 kW is."

De energie-opbrengst kan per jaar 240 kWh bedragen, aldus Byl. Omdat de Kallosluis jaarlijks zo'n 500 kWh gebruikt voor bijvoorbeeld het bewegen van de sluisdeuren en het verpompen van water, zijn twee van deze turbines in principe voldoende om de sluis energieneutraal te kunnen gebruiken.

Het Vlaamse mechanisch constructiebedrijf De Meyer en het Nederlandse Water2Energy ontwikkelden het turbineconcept. De turbine is verticaal geplaatst op een as waarop ook de generator is gemonteerd. Deze bevindt zich boven het waterniveau, waardoor zowel de constructie als het onderhoud relatief goedkoop kunnen worden uitgevoerd. De turbine zelf is 4 meter hoog, heeft een diameter van 2 meter en is geplaatst in een 2,5 m breed drainagekanaal naast de sluis. Het maximale verval bedraagt 3,5 meter. 

Experiment
De installatie van de turbine moeten we zien als een experiment, aldus Byl van het Havenbedrijf Antwerpen dat de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie als een van de strategische ambities heeft.

"Op dit moment staat het rendement van de turbine niet in verhouding tot de nodige investering", zegt Byl. "Dat is niet vreemd, omdat dit wereldwijd de eerste keer is dat dit concept is toegepast. We zijn vooralsnog niet van plan om meer van deze turbines te plaatsen bij de Kallosluis of andere grote sluizen in Antwerpen."

Voor zover bij het Havenbedrijf Antwerpen bekend is, zijn er nergens anders soortgelijke projecten in voorbereiding of uitvoering. Dat kan veranderen, want de proef heeft laten zien dat dit soort turbines technisch gezien goed functioneert en boven verwachting veel energie kan genereren. Dit biedt mogelijkheden om, vooral bij nieuwe sluizen, om hydroturbines te installeren.