0
0
0
s2sdefault

Met een zelfontworpen pilotinstallatie gaat Evides Industriewater op zoek naar verbeteringen in processen van omgekeerde osmose. De focus ligt op oplossingen voor twee bekende problemen: biofouling en scaling, het neerslaan van zouten op het membraan.

De nieuwe installatie is speciaal ontworpen voor onderzoek naar processen van ‘reversed osmosis’ (RO). Evides Industriewater kijkt zowel naar verbeteringen van RO-processen op de lange termijn als naar het verbeteren van eigen processen. Ook gaat de installatie gebruikt worden om industriële klanten te ondersteunen.

Eigen makelij
Het ontwerp is van eigen makelij, vertelt process engineer Eva Koper. “Als je onderzoek doet, wil je vaak allerlei situaties en instellingen kunnen testen. De installatie moet daarom beschikken over meer functies dan gebruikelijk is. Een standaardinstallatie is vaak erg kaal, terwijl op onze installatie veel meetapparatuur zit. Samen met leverancier Hatenboer-water zijn we tot het uiteindelijke ontwerp gekomen. Daarna heeft dit bedrijf de installatie gefabriceerd”.

Evides Industriewater is een dochteronderneming van Evides Waterbedrijf, de leverancier van drinkwater in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en de Brabantse Wal. Evides Industriewater levert waterdiensten op maat aan grote industriële klanten in Nederland, België en Duitsland.

Business developer Van Eijk licht toe: “Wij leveren verschillende soorten proceswater, zuiveren afvalwater en zorgen voor hergebruik van water in de industriële waterketen. Eigenlijk kunnen we met alle watersoorten overweg. We ontwerpen zelf de onderzoeksinstallaties en full scale toepassingen op basis van de klantvraag. Vervolgens zoeken we de leverancier die het beste aan onze wensen kan voldoen. Dat was in dit geval Hatenboer-water.”

Veel pilotinstallaties
Evides Industriewater heeft veel pilotinstallaties in bedrijf, onder meer voor ionenwisseling, nanofiltratie, ultrafiltratie, flocculatie en lamellenseparator. "Een pilot met omgekeerde osmose ontbrak nog", zegt Koper. “Wij hebben de pilotinstallatie begin 2018 aangeschaft." In de installatie zijn aan beide einden twee kleine RO-units met een membraan geplaatst. Daartussen bevindt zich een grotere RO-unit die zorgt voor de goede indikkingsfactor. Ook is er een automatische ‘cleaning in place’ unit, om de membranen indien nodig te reinigen.

Koper: “We gaan met deze opstelling kijken naar twee problemen die vaak in RO-installaties optreden. In een full scale installatie zijn membranen achter elkaar geplaatst in een drukbuis. Op het eerste membraan is dikwijls sprake van ‘biofouling’, dus vervuiling door biologische aangroei. Op het laatste membraan is ‘scaling’ het probleem, bijvoorbeeld zoute aanslag. Onze installatie is zo gemaakt dat we vervuiling van het eerste en laatste membraan zeer goed kunnen onderzoeken.”

De installatie is mobiel zodat die ook op locatie kan worden ingezet bij industriële klanten, vertelt Van Eijk. “De klant kan verschillende eisen hebben ten aanzien van het gewenste water. Met deze installatie kun je een klantspecifieke test uitvoeren en laten zien wat wel en niet mogelijk is. Vergt een bepaald proces bijvoorbeeld extra chemicaliën en energie of juist niet? Op deze manier zoeken we samen met de klant naar de meest duurzame en efficiënte oplossing."