Op de afvalwaterzuiveringsinstallatie Ringsend in Dublin, de grootste zuivering van Ierland, is het slibgistingsconcept Ephyra van Royal HaskoningDHV in gebruik genomen. Door installatie van de nieuwe slibgistingstechnologie wordt de slibverwerkingscapaciteit van de awzi in Dublin aanzienlijk verhoogd.

Met Ephyra, de innovatieve slibgistingstechnologie voor het optimaliseren van de prestaties van anaerobe vergisters, kunnen de bestaande vergisters achteraf worden aangepast, waardoor hun capaciteit wordt verhoogd zonder dat nieuwe vergistingstanks nodig zijn, stelt Royal HaskoningDHV. De aangepaste sliblijn zal meer duurzame energie produceren in de vorm van biogas en tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen opleveren.

Ringsend, eigendom van het Ierse staatswaterbedrijf Úisce Éireann, behandelt al meer dan een eeuw het afvalwater van Dublin en is de grootste afvalwaterzuiveringsinstallatie van Ierland. De zuivering krijgt een upgrade ter waarde van 500 miljoen euro. De aanpassing is nodig om behandelingscapaciteit van de overbelaste zuivering te vergroten en de installatie te laten voldoen aan de Europese richtlijn voor de behandeling van stedelijk afvalwater.

Eind 2025 moet het verbeteringsproject, dat gefaseerd wordt uitgevoerd, klaar zijn. Complicerende factor is dat de zuivering tijdens de werkzaamheden normaal moet blijven functioneren.

Naast de Ephyra-technologie is ook een fosforterugwinningsinstallatie geïnstalleerd op de awzi. Deze is de grootste van Europa, aldus Úisce Éireann. "We halen nu tot 85 procent van het fosfor uit het afvalwater. We zetten het om in een waardevolle bron die teruggaat naar boeren en tuinders voor gebruik op het land", zegt Jean Hobbs, senior programme manager bij Úisce Éireann. Het teruggewonnen fosfaat wordt opgewerkt tot korrels. Volgens Hobbs kan de installatie op volle capaciteit 14 ton fosforkorrels per dag produceren.