secundair logo knw 1

Flomar HF van EnviroChemie. De high-performance flotatie is voor zwaar vervuilde afvalwaterstromen.

EnviroChemie bouwt op het fabrieksterrein van Chemours in Dordrecht een afvalwaterzuivering. De installatie vervangt de tijdelijke zuivering die het chemiebedrijf heeft geplaatst om het afvalwater dat vrijkomt bij de productie van fluorpolymeren en -elastomeren te zuiveren.

De zuivering van Chemours ligt onder een vergrootglas door vervuiling van het oppervlaktewater met stoffen die vrijkomen bij de GenX-techniek die het chemiebedrijf toepast. De verontreiniging leidde tot een reeks incidenten en geschillen, onder meer met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de provincie die de lozingsvergunning aanscherpte.

De GenX-stoffen zijn aangemerkt als ‘zeer zorgwekkende stoffen’. Door deze ZZS-status moet het bedrijf voorkomen dat deze stoffen worden uitgestoot en als dat niet haalbaar is moet het de emissie zoveel mogelijk beperken. De tijdelijke installatie heeft de lozing van fluororganische stoffen van de GenX-technologie naar de rioolwaterzuivering van het Waterschap Hollandsche Delta teruggebracht met meer dan 99,9 procent, stelt het chemiebedrijf.

EnviroChemie vervangt deze installatie nu door een chemisch-fysische zuiveringsinstallatie met grotere capaciteit. De installatie zal gemiddeld 60 m3 (60.000 liter) per uur aan afvalwater zuiveren gedurende 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, met een maximale capaciteit van 120 m3 per uur, meldt de producent van installaties voor industriële water- en afvalwaterbehandeling.

Het is de bedoeling dat de zuivering medio 2022 in bedrijf is. Tijdens de vervanging blijft de tijdelijke installatie haar werk doen.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....