Steeds meer bedrijven in de watertechsector houden rekening met omzetverlies als gevolg van de coronacrisis. Dat blijkt uit een nieuwe peiling die de WaterCoalitieNL heeft gehouden onder watertechnologiebedrijven. Het merendeel van de respondenten (72 procent) verwacht echter geen financiële problemen. Ook de respons op andere kritische succesfactoren laten een beeld zien dat de sector uit het dal klimt, nu de coronabeperkingen worden opgeheven. 

Voor het eerst sinds oktober zijn er geen respondenten die aangeven dat ze de vaste lasten de volgende maand niet meer kunnen betalen. Ook het aantal respondenten waarvan klanten orders annuleren of uitstellen is gedaald. Nieuw is voorts dat sinds de start van de crisis in april 2020 geen enkele respondent aangeeft medewerkers te hebben moeten ontslaan of tijdelijke contracten niet heeft verlengd.

enquete mei effecten corona 2 loep

De nieuwe peiling, de negende, is gehouden in mei. In opdracht van TKI Watertechnologie brengt de WaterCoalitieNL (Water Alliance, het Netherlands Water Partnership en ENVAQUA) sinds april 2020 in kaart wat de economische effecten en knelpunten voor de sector zijn als gevolg van de corona pandemie en de daartegen genomen maatregelen. Van de 45 aangeschreven bedrijven reageerden er in mei 21, verdeeld over de deelsectoren drinkwater, afvalwater, proceswater en overig.

Jantienne van der Meij stelt namens de coalitie: “Voor het eerst sinds de crisis zien we in meerdere antwoorden dat de watertechnologiesector minder last heeft van de coronamaatregelen. Zo zijn er voor het eerst sinds oktober geen respondenten die de vaste lasten de volgende maand niet meer kunnen betalen en ook het aantal respondenten waarvan klanten orders annuleren of uitstellen is gedaald, van ruim 21 procent in januari, naar 13 procent in mei.”

Wel stijgt het aantal bedrijven dat rekening houdt met omzetdaling. Het aantal respondenten dat 80 procent of meer omzetverlies verwacht is gestegen van 4 procent in januari, naar 9 procent in mei. Ook voor het aantal respondenten dat een omzetverlies verwacht van 40-60 procent, geldt een stijging van 4 naar 9 procent. De sterkste stijging is te zien in het aantal respondenten dat 10-20 procent omzetverlies verwacht. In januari was dit nog 4 procent, in mei is dit gestegen naar ruim 22 procent, aldus de Watercoalitie.

Van de respondenten stijgt het aantal dat aangeeft minder in te zetten op Research & Development. In januari was dat 4 procent, in mei was dat percentage gestegen tot 9 procent. Het geleidelijk aan opheffen van beperkende maatregelen biedt bedrijven weer meer ruimte om op locatie te werken. 

Het aantal respondenten waarbij de Covid-19 maatregelen geleid hebben tot een stop van de export is sterk gestegen van 4 procent in januari naar 14 procent in mei. Daarmee is het percentage op het niveau van september 2020. 

Figuur 4 loep