0
0
0
s2sdefault

Waterschap Brabantse Delta en Evides Industriewater zijn een project gestart waarin zij onderzoeken of gezuiverd afvalwater (effluent) opgewerkt kan worden tot proceswater. Met bewezen en bekende technieken als ultrafiltratie en reverse osmose wordt het effluent opgewerkt tot proceswater. 

Evides heeft een pilotinstallatie op het terrein van rwzi Bath geplaatst. De pilotinstallatie neemt een deelstroom effluent in. Gedurende de pilot wordt gezocht naar optimale bewerking van dit relatief zoute water. De bewerking moet leiden tot proceswater dat kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld koeling, stoomproductie of als grondstof in producten.

In de regio staan beschikbare zoetwatervoorraden onder druk. Met hergebruik van effluent willen Brabantse Delta en Evides Industriewater een bijdrage leveren om de druk te verminderen. De inzet van effluent als proceswater leidt tot minder grondwateronttrekkingen.

Rwzi Bath is de grootste rioolwaterzuivering van waterschap Brabantse Delta. De installatie bewerkt gemiddeld 100.000 m3 afvalwater per dag, afkomstig van huishoudens en bedrijven van 35 dorpen en steden West-Brabant. 

Het onderzoeksproject duurt tot oktober 2021. Na deze pilotperiode kan er bij goed resultaat een nieuw (deel)traject richting een full scale toepassing volgen, schrijven de twee partners.