secundair logo knw 1

Zuiveringsinstallatie Dassenveld | Foto Colruyt

Afgelopen zomermanden bespaarde het Belgische retailconcern Colruyt 8000 m³ water op de afname van leidingwater door hergebruik van regen- en afvalwater. De besparing schrijft het bedrijf toe aan de nieuwe zuiveringsinstallatie op de vestiging in Halle waarmee eigen afvalwater wordt gezuiverd voor hergebruik als proceswater en drinkwater. Daarnaast profiteert het bedrijf van een recent vergroot regenwaterbekken. Het concern wil dat in 2025 zijn watergebruik voor de helft afkomstig is van regen- en afvalwater.

De Colruyt Group is onder meer actief in groothandel en retail met supermarkten in België, Luxemburg en Frankrijk. Het concern wil de afname van leidingwater zoveel mogelijk terugbrengen. Het uiteindelijke doel is, zo staat geschreven in het jaarverslag 2021, het sluiten van de waterkringloop. De lozing op het riool moet naar nul.

Met de inzet op circulair gebruik van water speelt het bedrijf in op de opgave om het gebruik van (grond)water terug te brengen. Minstens zo belangrijk is dat hergebruik de bedrijfskosten drukt wat moet bijdragen aan scherpe productprijzen in de winkels, een belangrijk kenmerk van de supermarktformule van prijsvechter Colruyt (‘De laagste prijs, voor elk product, op elk moment’).

Eind 2021 nam het bedrijf een nieuwe waterzuiveringsinstallatie op het distributiecentrum Dassenveld in Halle in gebruik. Watertechnologiebedrijf Waterleau installeerde de installatie, die via het digitale platform Smartlab wordt gemonitord door het waterbedrijf. Afgelopen zomer (juli, augustus) bespaarde de retailer 8000 m³ water door de nieuwe installatie, zo laat het in een persverklaring weten.

De zuiveringsinstallatie zuivert industrieel en sanitair afvalwater voor drie Colruytlocaties in Halle: het distributiecentrum Dassenveld, hoofdkantoor Wilgenveld, en de kantoren en magazijnen op de locatie in Elbeek. De installatie zet jaarlijks 90.000 m3 afvalwater om in 81.000 m3 proceswater.

Ongebruikte tunnel
Op de locatie in Halle werd ook de capaciteit van het waterbekken voor de opvang van regenwater meer dan verdubbeld tot 9.500 m3; een nieuwe maar ongebruikte tunnel voor geautomatiseerd transport onder Colruyts distributiecentrum in Halle werd omgebouwd tot regenwaterbuffer. Het water uit het waterbekken wordt gezuiverd door onder meer een zand- en UV-filter en wordt vervolgens gebruikt voor de koelsystemen en de sanitaire voorzieningen.

Colruyt koos ervoor om het zuiveringsproces op één locatie te concentreren. Het gaat ook om de aanleg van ondergrondse en bovengrondse dubbele waterleidingen: afvalwater in de ene en gezuiverd water in de andere richting, aldus de persverklaring. Het hoofdkantoor dat op ongeveer 1,2 km van de fabriek ligt, werd eerst op de zuivering aangesloten, gevolgd door de locatie in Elbeek. Ook de distributiegebouwen van de nabijgelegen locatie Hellebroek worden aangesloten, de leidingen hiervoor worden geïnstalleerd.

Drinkwater
In 2021 was 33,37 procent van het totale waterverbruik afkomstig van het regen- en afvalwater, zegt Victor De Meester, Hoofd Leefmilieu bij Colruyt Group. In 2025 moet dat 50 procent zijn. Aan die doelstelling draagt ook het waterhergebruik op de vleesverwerkingslocatie Fine Food Meat bij. “In 2021 produceerden we maar liefst 101.943 m3 drinkwater uit afvalwater van onze vleestak Fine Food Meat. Goed voor een recuperatiegraad van 56 procent”, stelt De Meester. Bij Fine Food Meat gaat een deel van het opgevangen regenwater naar de sanitaire voorzieningen en wordt een deel opgewaardeerd tot drinkwater. “In 2021 hebben we 7.732 m3 regenwater gezuiverd via het PURA-proces (PUrification of RAinwater).”

Het duurzame watergebruik dat Colruyt nastreeft, wordt ook ingevuld met, aldus het jaarverslag, ‘waterdoorlatende verhardingen en boven- en ondergrondse systemen zoals wadi’s, infiltratiegrachten en -putten om het hemelwater in de grond te laten infiltreren’. “Enkel als de ondergrond het niet toelaat om te infiltreren, bufferen we tijdens piekperiodes het water op eigen terrein om het later vertraagd te lozen.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

Laatste reacties op onze artikelen

Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!