Het Vlaamse waterzuiveringsbedrijf Aquafin heeft op de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Antwerpen de groengasinstallatie officieel in gebruik genomen. Het is de eerste installatie in België die biogas uit zuiveringsslib opwerkt tot groengas.

De opwerkingsunit is geleverd door Bright Biomethane. Het Nederlandse bedrijf heeft op de zuivering aan het Kielsbroek in Antwerpen-Zuid de PurePac Compact biogasopwerker geïnstalleerd.

De opwerking gebeurt in verschillende stappen, zo schetst Aquafin. In eerste instantie wordt het biogas afgekoeld en het vocht onttrokken. Nadien volgt een zuivering met actiefkoolfilters. De methaan- en CO2-componenten worden tot slot van elkaar gescheiden met een membraansysteem zodat er enkel hoogwaardig biomethaan overblijft.

Het groengas wordt geleverd aan het aardgasnet. De lokale productie van groene energie wordt toegejuicht door de Vlaamse minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir. Zij nam gisteren de installatie, die met subsidie van de overheid is gerealiseerd, officieel in gebruik. “Biomethaanproductie is nog in volle ontwikkeling, maar we hebben de vaste ambitie om op dat elan door te gaan.”

Aquafin heeft nog vijf andere locaties die in aanmerking komen voor de productie van biomethaan, zegt Christel Van Moer, projectmanager Innovatie bij het waterzuiverignsbedrijf. "Maar eerst willen we de werking van deze pilootinstallatie en het businessmodel dat we er rond bouwden, evalueren.”