0
0
0
s2smodern

Waterschap Aa en Maas zet sinds dit jaar een balenpers in voor de verwerking van slootmaaisel. Met de machine kan het schonen van watergangen worden gecombineerd met het persen van de natte vegetatie.

De pers is door aannemersbedrijf Gebr. Tolenaars uit Nieuwendijk ontwikkeld in opdracht van het waterschap. Deze wordt nu uitgeprobeerd in de praktijk, onderdeel van een proef die maximaal 7 jaar duurt.

John van Berne, adviseur watersysteem bij Aa, zegt: “Wat deze machine zo uniek maakt is dat hij de natte, slappe vegetatie samengeperst tot een baal. Voor veel grondeigenaren is het gemakkelijker om een baal te verwerken dan een ril (rij met maaisel). Met een baal til je namelijk in één keer 1.000 kg aan nat maaisel op met de voorlader.”

Composteerproces
Door het samenpersen van de natte vegetatie wordt het composteerproces versneld. “Na enige tijd drogen op een verzamelplaats voor oogstresten kun je de baal/compost uitrijden over het land. En zo maak je van afval weer een meststof”, zegt Van Berne.

De balenpers kan niet overal worden ingezet, in het beheersgebied van Aa en Maas zijn nog tal van plaatsen waar steenpuin, gebruikt om taluds te verstevigen, in de grond zit. Op plaatsen waar dat niet het geval, kan de nieuwe machine wel worden gebruikt. Ook als de bodem nat is, de pers kan in extreme gevallen worden uitgerust met rupsbanden.

“We verwachten de pers in zeker 40 tot 50 procent van de 2.800 kilometer watergang die gemaaid moet worden in te kunnen zetten”, licht Van Berne toe. “En dat is toch weer 1.100 tot 1.400 kilometer.”