Waterschap Aa en Maas begint op de waterzuivering in het Brabantse Haps met de bouw van de slibverwerkingsinstallatie Torwash. De experimentele techniek is veelbelovend, ze reduceert het slibvolume enorm, zo bleek tijdens een eerste Torwashtest op de waterzuivering in Almere.

In Haps wordt een versie getest die 500 liter rioolslib per uur verwerkt. Dat is aanzienlijk meer dan in Almere waar de installatie een verwerkingscapaciteit had van 25 tot 50 liter per uur.

Op de zuiveringsinstallatie in het Brabantse Haps wordt een installatie van 15 meter hoog geplaatst. In de installatie wordt het slib onder hoge druk en hoge temperatuur behandeld, met als resultaat dat het na behandeling veel droger is. Aa en Maas verwacht dat het drogestofgehalte zo hoog wordt dat het onderzoekt of het gedroogde slib kan dienen als brandstof.

Uit de pilot in Almere bleek dat er een slibkoek overbleef die voor 55 procent uit droge stof bestond, geschikt om brandstofpellets van te maken. Het uitgeperste water was te vergisten tot biogas, precies genoeg om de warmtevraag van het proces te dekken.

In Haps zal de Torwash-installatie 10 procent van het slib van de zuivering verwerken. “Als dit allemaal goed gaat, betekent dit een belangrijke klimaatstap vooruit”, zegt innovatietechnoloog Tom Weijtmans van Aa en Maas op de site van het waterschap. Want hoe kleiner het volume dat moet worden afgevoerd, hoe minder vrachtwagens er hoeven te rijden naar de Slibverwerking Noord-Brabant in Moerdijk.

Torwash wordt ontwikkeld door Torwash bv, STOWA, RvO, TNO, Eneco, Witteveen+Bos, Paques, HydroBusiness, Limburg Filter, CEW en de waterschappen Aa en Maas, Rivierenland en Zuiderzeeland. De bouw van het systeem wordt uitbesteed aan Eliquo Water & Energy, schrijft Aa en Maas.