secundair logo knw 1

De watertechnologie is een fantastische sector, maar presteert qua exportgroei het slechtst van alle topsectoren. Dat zegt Steven van Rossum in H2O maart. Pijnlijk? Jazeker, maar het is geen nieuws dat de sector onder de maat presteert op de (wereld)markt, succesnummers als Nijhuis Saur Industries, Paques en ook NX Filtration en Hydraloop daargelaten.

door Bert Westenbrink

H2O Cover 200 H2O Maart In 2018 trok pensioenbelegger PGGM in zijn marktanalyse ‘Water als geld’ al de conclusie dat de watertechnologie, maar ook de deltatechnologie veel kansen mist op de wereldmarkt. Een jaar later kwamen de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO en het Netherlands Water Partnership (NWP) tot dezelfde slotsom in een nieuwe analyse.

Telkens is de conclusie: de sector telt veel kundige technologen, hun expertise en innovaties zijn top, maar de financiële haalbaarheid van projecten wordt vaak onvoldoende overwogen. FMO en NWP zetten in op een vervolg en ontwikkelden met Topsector Water en Maritime het programma WTEX. Dat richt zich op het vergroten van de export van de Nederlandse watertechnologiesector wereldwijd.

Van Rossum is programmamanager van WTEX. Hij zegt in deze H2O, geheel in lijn met de analyses: “Technologiebedrijven denken vaak vanuit de techniek, terwijl het nuttig is om vanuit een klantbehoefte te denken. Marketing is een quick win.”

Om de sector nog meer steun in de rug te geven wordt het Groeiplan Watertechnologie afgeduwd. Een omvangrijk project, dat vorige maand definitief de wind in de zeilen kreeg toen het kabinet besloot om 135 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds toe te kennen aan het project. Een consortium van zo’n 600 partijen (!) uit de watersector legt daar nog eens ruim 200 miljoen euro bij, zodat er de komende 10 jaar een goed gevulde pot van 342 miljoen euro beschikbaar is om de watertechnologiesector beter te laten renderen.

Daarbij gaat het om steun voor het 'gehele ecosysteem van kennis naar kunde naar kassa’, leest u op H2O Online. Ofwel: van onderzoek tot en met verdere ontwikkeling, validering en opschaling van nieuwe technieken met uiteindelijk de eerste pilots en demonstraties voor (private en publieke) launching customers.

Die omvangrijke steunprogramma’s zijn er niet voor niets: los van de commerciële motieven, moet de watertechnologiesector leveren omdat de waterproblemen wereldwijd groot zijn en de Nederlandse sector meer kan bijdragen aan de oplossingen dan hij nu doet. Het lijkt zinvol het daar deze maand over te hebben op Aqua Nederland, het jaarlijkse treffen van de watertechnologiesector.

Bert Westenbrink is hoofdredacteur van H2O media en schrijft het redactioneel in het vakblad

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs en door waterprofessionals geschreven artikelen (Uitgelicht). H2O draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze bijdragen, maar bepaalt wel of een bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi verwoord. Het kabinet in spé heeft velen verleid met termen als 'het geven van duidelijkheid', terwijl er in de praktijk door in te zetten in bewezen niet duurzaam beleid, er grote onzekerheden gaan ontstaan. Ook hier moet het gezegde van 'de wal keert het schip' zich klaarblijkelijk nog maar weer eens in de praktijk gaan bewijzen.
Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.