secundair logo knw 1

Ze waren koud aangetreden of de nieuwe bestuurders van Wetterskip Fryslân kondigden voor 2020 een flinke verhoging van de tarieven aan. De tekorten zijn te hoog opgelopen in Friesland. En Wetterskip is niet het enige waterschap dat in last is. 

door Bert Westenbrink

H2O juni vp 400 H2O juni Waterschap Noorderzijlvest heeft de heffing voor ingezeten dit jaar met 25,8 procent verhoogd. Dijkgraaf Bert Middel legde in de krant uit waarom: intensieve investeringen in waterveiligheid en de klimaatverandering die sneller gaat en ernstiger is.

Ook waterschap Rivierenland heeft zorgen. Dijken met een lengte van 550 kilometer langs Rijn, Waal en Lek moeten worden versterkt. Nieuwe berekeningen zeggen: de eerste dijkversterkingen vallen duurder uit dan de ramingen uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Er wordt gekeken naar versobering en innovatieve technieken om versterking betaalbaar te houden, maar toch: dure dijken zetten de schuldpositie van het waterschap verder onder druk. In de media zei Rivierenland-bestuurder Andries van der Netten van Stigt aan het begin van dit jaar: als de waterschapslasten eerder omhoog waren gegaan, hadden we nu niet zo’n groot probleem.

Netto-schuldquote
In totaal hebben 6 van de 21 waterschappen een netto-schuldquote van meer dan 300 procent. Tot 250 procent geldt als acceptabel. Vechtstromen zit op 367 procent, Rijn en IJssel op 420. Bij Delfland slokken kapitaallasten 40 procent van de begroting op.

De schuldpositie van waterschappen is een stuk hoger dan bij andere overheden. Consultant Robert van Cleef vindt dat zorgelijk, zegt hij in H2O van juni. Zeker als hij daarbij vaststelt: de schulden worden maar niet afgebouwd.

Niet nieuw
De kritiek is niet nieuw. Al langer wordt vanaf de zijlijn gewaarschuwd voor de schuldpositie van de waterschappen, ook al hebben ze de naam risicomijdend en solide te zijn, met de positieve beoordeling van de OESO in 2013 over het robuuste bekostigingssysteem van de waterschappen als bevestiging. En ook in deze H2O zegt huisbankier NWB Bank geen risico te zien in een oplopende schuldenlast.

Reden is de lage rente. Met slim herfinancieren kun je de kapitaallasten binnen de perken houden en hou je vrije ruimte binnen de begroting, zegt de bank.

Voldoende?
Maar wat als de rente gaat stijgen? Bovendien: veilig houden van onze delta wordt steeds duurder. In de jaren 2019-2022 investeren de waterschappen € 5,8 miljard in hun infrastructuur. En nog eens € 100 miljoen extra per jaar voor klimaatadaptatie. De vraag is: is dat voldoende?

Op klimaatverandering is geen peil te trekken. Nóg een kurkdroog jaar, en er doemen zomaar nieuwe en niet voorziene investeringsvraagstukken op. Dan kan een waterschap het zich niet veroorloven om te zeggen: sorry, geld is op.

Bert Westenbrink is hoofdredacteur van H2O en schrijft het redactioneel in het vakblad

 

MEER INFORMATIE
Lees in H2O juni het artikel 'Dijken verhogen, schulden indammen' of de online versie:
Help! De waterschappen staan rood. Dieprood.

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs, het redactioneel en door waterprofessionals geschreven artikelen. Deze bijdragen (UITGELICHT) zijn voor rekening van de auteurs.
H2O heeft voor Uitgelicht geen bemoeienis met de inhoud, behoudens de beoordeling of de bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!