secundair logo knw 1

Nu we bekomen van schrik en ontsteltenis, de curves afvlakken en de lockdown voorzichtig wordt versoepeld, belanden we in de fase van het vooruitkijken: hoe verder na de coronacrisis? Er wordt gepleit voor fundamentele veranderingen. Dit is hét moment.

door Bert Westenbrink

Cover H2O no.5 mei 20H2O mei 2020170 Nederlandse wetenschappers zetten vorige maand de toon. Zij riepen in een manifest op tot ‘radicale keuzes’, waarbij gebroken wordt met het bestaande neoliberale economische model, een ‘groeimachine’ die allerlei problemen veroorzaakt (zoals groeiende ongelijkheid, aantasting ecologie en biodiversiteit).

De beginselverklaring inspireerde de drinkwaterbedrijven. Zij pleitten voor ‘fundamentele hervormingen’ zodat de natuurlijke balans in het watersysteem wordt hersteld. “We lopen tegen de grenzen aan van het huidige watersysteem.”

De Unie van Waterschappen sloot zich aan bij de hartenkreet van de drinkwaterbedrijven. Ze schreef: “Net als de drinkwaterbedrijven roepen waterschappen op om zuiniger om te gaan met water, het water langer vast te houden, het beschikbare water slimmer te verdelen en de watersystemen klimaatbestendig te maken en het landgebruik en teelten daarop aan te passen.”

De vraag rijst: welke ‘fundamentele hervormingen’ worden hier nou bepleit?

Bij het lezen van de verklaringen rijst de vraag: welke ‘fundamentele hervormingen’ worden hier nou bepleit? De drinkwaterbedrijven spreken over een ‘verduurzamingsslag’ (korter douchen, hergebruik regenwater, onderscheid tussen laagwaardig en hoogwaardig gebruik) de waterschappen over afstemmen van vraag en beschikbaarheid van water (vergroten van de watervoorraad, slimmer verdelen over de gebruikers, hergebruik restwater).

Zuinig met water, langer vasthouden, hergebruik en slimmer verdelen, het is een bekend appèl. ‘Leuke oproep, maar wie wordt hier tot wat opgeroepen? De drinkwaterbedrijven en waterschappen gaan hier immers zelf over’, twitterde Henk Nieboer, directeur van Ecoshape en onder meer lid van de raad van toezicht van Deltares.

Touché: in het herstel van de natuurlijke balans spelen waterschappen en drinkwaterbedrijven zélf een belangrijke rol. Een fundamentele hervorming zou dan ook zijn als ze hun krachten gaan bundelen en als watersector optrekken in een gezamenlijke lobby om het watersysteem te herstellen. De kiem daarvoor is al gelegd door waterbedrijf Dunea en Hoogheemraadschap van Rijnland, zij zoeken samenwerking.

En een belangrijk instrument is de Omgevingswet. Lector Paul van Eijk zegt in deze H2O: “De watersector is door de Omgevingswet een gelijkwaardige, serieuze partner geworden in het ruimtelijk-economisch domein.” Hij noemt de nieuwe wet ‘een geweldige kans’ voor de watersector. U leest: sector.

Er is nog wel één maar: de invoering van de wet is uitgesteld. Door de coronacrisis.

Bert Westenbrink is hoofdredacteur van H2O media en schrijft het redactioneel in het vakblad 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs, het redactioneel en door waterprofessionals geschreven artikelen. Deze bijdragen (UITGELICHT) zijn voor rekening van de auteurs.
H2O heeft voor Uitgelicht geen bemoeienis met de inhoud, behoudens de beoordeling of de bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.