secundair logo knw 1

Er is dringend behoefte aan slagvaardige, bestuurlijke regie, blijkt uit gesprekken met hoofdrolspelers in belangrijke dossiers, zoals waterbeheer, klimaatadaptatie en de bouw van een miljoen woningen. De politiek moet leveren.

door Bert Westenbrink

H2O nov 2021 cover 180 H2O november Dit redactioneel wordt geschreven als er in Den Haag nog altijd wordt gesleuteld aan een nieuw kabinet en in Glasgow wordt gedelibereerd over het halen van de in Parijs afgesproken klimaatdoelen. Het zijn moeizame processen die leiden tot waterige politieke compromissen. Dat is niet waar de klimaataanpak om vraagt. U leest in H2O november:

“Natuurlijk waren de recente gebeurtenissen in Wallonië en de Eifel een wake-up call. Maar de klimaatadaptatieplannen die een aantal lidstaten naar aanleiding daarvan maken, zijn reactief - niet proactief.” (Hein Pieper, voorzitter van Europese koepelorganisatie van regionale en lokale waterbeheerders EUWMA)

“De publieke en daarmee politieke druk om snel en betaalbaar te bouwen is groot. Dat dit klimaatbestendig moet gebeuren, geldt nog lang niet als vanzelfsprekend. Gezien het enorme belang is verplichting absoluut noodzakelijk.” (Toon van der Klugt, dijkgraaf Schieland en de Krimpenerwaard)

“In de toekomst staan ons vaker extreme weersituaties te wachten, ook in het stroomgebied van de Maas in Frankrijk, België en Nederland. Zijn we daar klaar voor? Nee! Er is weliswaar een schat aan informatieve rapporten, maar die bieden te weinig handelingsperspectief.” (Arno Korsten, emeritus-hoogleraar bestuurskunde)

“Kijk naar de nieuwe klimaatadaptatiestrategie die de Europese Unie pas heeft opgesteld. De oude dateerde uit 2013, maar daar hebben de meeste lidstaten weinig mee gedaan. Die hebben een paper opgesteld, dat in de kast gelegd en daarna niks meer ondernomen.” (Pieper)

“Ook het bij elkaar leggen van afzonderlijke plannen aan een ‘watertafel’ – een van de laatste bewindsdaden van onze Cora – is slechts een optelsom, geen goed samenspelend orkest.” (Korsten)

Het is een oproep aan het politieke bedrijf: neem je verantwoordelijkheid en lever

De citaten vertellen hetzelfde verhaal: er is dringend behoefte aan slagvaardige, bestuurlijke regie. Pieper breekt een lans voor een Eurocommissaris voor water. Van der Klugt vraagt om harde doelafspraken en landelijke regelgeving bij de immense bouwopgaaf tot 2030. Korsten cum suis pleiten voor een systeemverantwoordelijke, een ‘deltacommissaris voor het stroomgebied van de Maas’.

Het is een oproep aan het politieke bedrijf: neem je verantwoordelijkheid en lever. En om de noodzaak te onderstrepen ook een citaat in deze H2O van de enige regisseur die Nederland wel rijk is, deltacommissaris Peter Glas. Hij zegt over de bouwopgaaf: “We moeten alles op alles zetten om een ramp voor te blijven en de gevolgen van extreem weer zoveel mogelijk te beperken.”

Bert Westenbrink is hoofdredacteur van H2O media en schrijft het redactioneel in het vakblad

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs en door waterprofessionals geschreven artikelen (Uitgelicht). H2O draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze bijdragen, maar bepaalt wel of een bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi verwoord. Het kabinet in spé heeft velen verleid met termen als 'het geven van duidelijkheid', terwijl er in de praktijk door in te zetten in bewezen niet duurzaam beleid, er grote onzekerheden gaan ontstaan. Ook hier moet het gezegde van 'de wal keert het schip' zich klaarblijkelijk nog maar weer eens in de praktijk gaan bewijzen.
Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.