secundair logo knw 1

Er is dringend behoefte aan slagvaardige, bestuurlijke regie, blijkt uit gesprekken met hoofdrolspelers in belangrijke dossiers, zoals waterbeheer, klimaatadaptatie en de bouw van een miljoen woningen. De politiek moet leveren.

door Bert Westenbrink

H2O nov 2021 cover 180 H2O november Dit redactioneel wordt geschreven als er in Den Haag nog altijd wordt gesleuteld aan een nieuw kabinet en in Glasgow wordt gedelibereerd over het halen van de in Parijs afgesproken klimaatdoelen. Het zijn moeizame processen die leiden tot waterige politieke compromissen. Dat is niet waar de klimaataanpak om vraagt. U leest in H2O november:

“Natuurlijk waren de recente gebeurtenissen in Wallonië en de Eifel een wake-up call. Maar de klimaatadaptatieplannen die een aantal lidstaten naar aanleiding daarvan maken, zijn reactief - niet proactief.” (Hein Pieper, voorzitter van Europese koepelorganisatie van regionale en lokale waterbeheerders EUWMA)

“De publieke en daarmee politieke druk om snel en betaalbaar te bouwen is groot. Dat dit klimaatbestendig moet gebeuren, geldt nog lang niet als vanzelfsprekend. Gezien het enorme belang is verplichting absoluut noodzakelijk.” (Toon van der Klugt, dijkgraaf Schieland en de Krimpenerwaard)

“In de toekomst staan ons vaker extreme weersituaties te wachten, ook in het stroomgebied van de Maas in Frankrijk, België en Nederland. Zijn we daar klaar voor? Nee! Er is weliswaar een schat aan informatieve rapporten, maar die bieden te weinig handelingsperspectief.” (Arno Korsten, emeritus-hoogleraar bestuurskunde)

“Kijk naar de nieuwe klimaatadaptatiestrategie die de Europese Unie pas heeft opgesteld. De oude dateerde uit 2013, maar daar hebben de meeste lidstaten weinig mee gedaan. Die hebben een paper opgesteld, dat in de kast gelegd en daarna niks meer ondernomen.” (Pieper)

“Ook het bij elkaar leggen van afzonderlijke plannen aan een ‘watertafel’ – een van de laatste bewindsdaden van onze Cora – is slechts een optelsom, geen goed samenspelend orkest.” (Korsten)

Het is een oproep aan het politieke bedrijf: neem je verantwoordelijkheid en lever

De citaten vertellen hetzelfde verhaal: er is dringend behoefte aan slagvaardige, bestuurlijke regie. Pieper breekt een lans voor een Eurocommissaris voor water. Van der Klugt vraagt om harde doelafspraken en landelijke regelgeving bij de immense bouwopgaaf tot 2030. Korsten cum suis pleiten voor een systeemverantwoordelijke, een ‘deltacommissaris voor het stroomgebied van de Maas’.

Het is een oproep aan het politieke bedrijf: neem je verantwoordelijkheid en lever. En om de noodzaak te onderstrepen ook een citaat in deze H2O van de enige regisseur die Nederland wel rijk is, deltacommissaris Peter Glas. Hij zegt over de bouwopgaaf: “We moeten alles op alles zetten om een ramp voor te blijven en de gevolgen van extreem weer zoveel mogelijk te beperken.”

Bert Westenbrink is hoofdredacteur van H2O media en schrijft het redactioneel in het vakblad

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs, het redactioneel en door waterprofessionals geschreven artikelen. Deze bijdragen (UITGELICHT) zijn voor rekening van de auteurs.
H2O heeft voor Uitgelicht geen bemoeienis met de inhoud, behoudens de beoordeling of de bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom dure, complexe en onderhouds intensieve ondergrondse oplossingen stimuleren als je water ook bovengronds kunt opvangen?
Begin eerst maar met het Veluwe meer en de randmeren uit te diepen en baggeren....perfecte opslagbuffer voor overvloed aan water.
@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.