secundair logo knw 1

‘Neem burgers serieus, beslis niet over de hoofden heen, richt een proces in dat daarvoor ruimte geeft.’ Dat zegt deltacommissaris Peter Glas in H2O september. Hij presenteerde op Prinsjesdag het Deltaprogramma 2020. Zijn eerste. De nieuwe deltacommissaris maakt van de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven een speerpunt.

door Bert Westenbrink

Cover H2O sept 180 H2O septemberMaar hoe ver moet je gaan in dat proces van participatie? Vraag het eens in Noord-Holland. Daar liggen de Markermeerdijken. Ze zijn in 2006 afgekeurd. Sindsdien wordt er door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gewerkt aan een plan voor versterking. Ergens staat: voor de planvorming is 10 jaar uitgetrokken.

Daar gaan de plannenmakers op zeker overheen, want de dijkversterking stuit op verzet. Wat wil je ook: de dijk is provinciaal monument, delen zijn Unesco werelderfgoed, aan de voet liggen beschermde dorpsgezichten, aan de andere kant ligt het Natura 2000 gebied Markermeer.

Overlegt zich suf
Het hoogheemraadschap overlegt zich dan ook suf: 65 informatiebijeenkomsten, 450 keukentafelgesprekken, 40 adviesgroepbijeenkomsten, 35 ontwerpateliers, 35 presentaties gemeenteraden, 50 nieuwsbrieven, 10 bouwklankbordgroepen. En toch ligt het plan bij de Raad van State omdat een groep bewoners de versterking niet wil. Het wordt (nog) niet gezegd, maar het is wel zo: de deadline wordt niet gehaald, in 2021 is de dijk niet veilig.

In de Noordelijke Maasvallei in Limburg poldert Waterschap Limburg zich naar dijken met draagvlak. Het is een proces van zeer lange adem, in de regio is al 25 jaar sprake van planologische onduidelijkheid. Er ligt dan ook een enorme opgave: op korte termijn zijn in ieder geval 29 dijkversterkingen nodig en vier ‘systeemmaatregelen’. Dat betekent: dijken verhogen, verbreden én verleggen om overloopgebieden te maken. 

Maatwerkpuzzel
Tienduizenden Limburgers worden op een of andere manier geraakt, staat in deze H2O. En sommige ingrepen hebben grote impact op de lokale gemeenschappen. Die zich dan ook roeren en met alternatieven komen, het zijn nieuwe stukjes in de maatwerkpuzzel. 

In Noord-Holland en Limburg wordt maximaal invulling gegeven aan de oproep van Glas: de belangen van bewoners en bedrijven wegen zwaar. Effect is wel dat het proces door een tombola aan belangen onbeheersbaar lang duurt.

De vraag is: kan veiligheid daar wel op wachten? Antwoord: nee. Het regent vaker, de zeespiegel stijgt en rivieren moeten in kort tijdsbestek steeds meer water afvoeren, er moet daarom straf maat gehouden worden in het dijkversterkingsprogramma. Dat is een verantwoordelijkheid van iedereen.

Bert Westenbrink is hoofdredacteur van H2O media en schrijft het redactioneel in het vakblad

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs en door waterprofessionals geschreven artikelen (Uitgelicht). H2O draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze bijdragen, maar bepaalt wel of een bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/  
Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).
Prachtig initiatief! Nu het hele stroomgebied van de Berkel als ruimtelijke eenheid bekijken ,vervuilers opsporen en voorstellen voor ruimtelijke ontwikkeling (incl. bescherming)met elkaar bedenken.cf kaderrichtlijn water.