secundair logo knw 1

Circulaire koplopers stuiten op lineaire barrières, leest u in deze H2O. Voor de waterschappen en drinkwaterbedrijven is de transitie naar een circulaire bedrijfsvoering een worsteling. Experimenten genoeg, maar het probleem zit ‘m in de overgang naar de gangbare fase, zei Sander Mager, bestuurder van waterschap Amstel Gooi en Vecht tijdens een werkbezoek van Europarlementariër Jan Huitema aan de rioolwaterzuivering Amsterdam West. 

door Bert Westenbrink

H2O cover nov 2020 lang 180 H2O november 2020Huitema, rapporteur Circulaire Economie voor het Europese Parlement, kwam in september naar Amsterdam om te horen hoe het de Nederlandse watersector vergaat in het realiseren van zijn circulaire ambities. Hij trof bestuurders, directeuren en managers van de waterschappen AGV, Aa en Maas, watercyclusbedrijf Waternet, afzetorganisatie AquaMinerals, drinkwaterkoepel Vewin en de Unie van Waterschappen. Ze vertelden hun verhaal. Dat was een relaas van kansen, ambities, innovaties, maar bovenal: frustraties.

Waterschappen en drinkwaterbedrijven kampen met het hardnekkige stempel ‘afval’ dat op stoffen rust die gewonnen worden uit de zuivering van afvalwater, bij de productie van drinkwater en het beheer van sloten, bermen en velden. Met die reststoffen is niets mis, maar de wettelijke afvalstatus zit de circulaire koplopers in de weg: opslag, vervoer, handel en verwerking zijn aan strenge regels gebonden. Hoe kun je vaart maken met je circulaire ambities als je met handen en voeten gebonden bent?

Bevrijd ons van die ketenen, was de boodschap aan Huitema: doe wat aan de Europese End-of-Waste-route ofwel vereenvoudig de regels en procedures om circulaire reststoffen te ontdoen van de afvalstatus. Dat zou flink helpen om deze secundaire grondstoffen een kans te geven in de concurrentie met de lineaire economie, op zich al een opgave want niet alleen hebben primaire grondstoffen een bewezen status, ook moet worden afgerekend met de ‘angst voor afval’ en dienen nieuwe opwerkketens te worden opgetuigd.

Kip 180 vk Dat is de frustratie: met achterstand beginnen aan een wedstrijd die je móet winnen

“We staan bij voorbaat met 5-0 achter”, zegt Olaf van der Kolk van AquaMinerals in deze H2O. Dat is de frustratie: met achterstand beginnen aan een wedstrijd die je móet winnen, zoals vastgelegd in gewichtige documenten als de Green Deal, de routekaart om de economie van de EU duurzaam te maken.

Dat doel is alleen te realiseren met grootschalig hergebruik van materialen en reststoffen. De Europese Commissie lanceerde daartoe in maart het Circular Economy Action Plan, een plan met goede voornemens, maar zonder concrete maatregelen. Als het aan Huitema ligt wordt dat anders. In zijn eerste rapport roept hij de Commissie op werk te maken van een snelle transitie naar een circulaire economie. Hij wil onder meer dat er heldere criteria komen, zodat reststoffen eenvoudiger de ‘einde-afval-status’ kunnen verkrijgen. 

De boodschap is gehoord. Nu de daad bij het woord: reset de afvalstatus.

Bert Westenbrink is hoofdredacteur van H2O media en schrijft het redactioneel in het vakblad

LEES OOK
H2O Actueel: Angst voor afval, juridische obstakels en regelgeving frustreren waterschappen in circulaire ambities
H2O Premium: Circulaire koplopers: Afval? Neeeee, grondstoffen!

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs en door waterprofessionals geschreven artikelen (Uitgelicht). H2O draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze bijdragen, maar bepaalt wel of een bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....